Kan man avstå sitt arv för att undvika utmätning hos Kronofogdemyndigheten?

2019-09-26 i Arvsavstående
FRÅGA
Finns det något hinder att avsäga sig ett arv från en bror om man har skulder hos Kronofogden?Vi är tre bröder som ärver vår äldsta bror, enbart en bostadsrätt som vi avser att sälja. Nr 3 har skulder hos Kronofogden (ca 40 000) + ett antal mindre skulder, och vill avsäga sig sitt arv så att inte KF ska utmäta direkt och krångla till hanteringen av avyttringen av lägenheten som kan ta ett antal månader; tömma lägenheten, hitta mäklare etc. Vi bor alla långt ifrån hans bostad och kan bara åka dit kortare pass då och då.När allt är klart avser vi andra två att betala hans skulder och ge honom en del om det blir något över.Är det något som hindrar att vi gör på detta vis, kan KF kräva att han inte får avsäga sig arvet? Avsägelsen kommer inte att ha något villkor eller avtal angående att vi ska betala hans skulder etc., vi är överens och sams och litar på varandra.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Vi kommer kikare närmare på ärvdabalken (ÄB) och ett aktuellt rättsfall.

Den skuldsatte brodern kan inte göra en arvsavsägelse

Då en arvsavsägelse endast är möjlig medan arvlåtaren fortfarande är vid liv, så är en arvsavsägelse utesluten i detta fall, då jag utifrån omständigheterna förstår det som att arvlåtaren redan har gått bort (17 kap. 2 § ÄB).

Däremot kan brodern göra ett arvsavstående

Ett arvsavstående är i regel detsamma som en arvsavsägelse, men det aktualiseras först sedan arvlåtaren gått bort.

Den skuldsatte brodern bör snarast möjligt meddela till dödsboet att han avser att avstå från sin del av arvet, alternativt att han uppger detta vid bouppteckningen. Arvsavståendet bör alltid vara oåterkalleligt och villkorslöst, som du själv är inne på, eftersom Kronofogdemyndigheten annars kan angripa avståendet som en gåva och återvinna (återföra) arvet till brodern.

När den skuldsatte brodern avstått sin del av arvet tillkommer inte egendomen honom, och Kronofogdemyndigheten har endast möjlighet att utmäta hans egendom. Då han aldrig får egendomen kan de heller inte utmäta den (NJA 1993 s. 34).

Några avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå Jag Qdriver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-27 08:50
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsavstående (258)
2019-09-26 Kan man avstå sitt arv för att undvika utmätning hos Kronofogdemyndigheten?
2019-09-18 Avsäga sig arv
2019-09-09 Hur avstår man sitt arv till förmån för sin son?
2019-08-27 Kan jag ärva skulder från en polsk släkting?

Alla besvarade frågor (73804)