FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsavstående11/12/2020

Kan man avstå från arv för att överlåta arvet direkt till sina barn?


Hej. Min fd hustrus mor dog för några veckor sedan. Nu är det dags att ärva ca 500.000 kr. Min fd hustru har två vuxna barn med mig och ett vuxet barn i en senare relation. Kan hon avstå/ överlåta arvet direkt till sina 3 barn dvs sätta dem som arvtagare i stället för sig själv. Hur gör hon i så fall praktiskt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv hittar vi i ärvdabalken (ÄB).

Innebörden av arvsavstående
Om din fd hustru avstår från sitt arv kallas det arvsavstående. Det innebär att nästa gren i arvsledet får arvet, i detta fall din fd hustrus barn. Arvsavstående regleras inte i lag.

Hur fördelas arvet mellan arvingar?
Jag ska här snabbt redogöra för den sk legala arvsordningen. Det är enligt denna ordning som arvet fördelas mellan arvingarna. Precis som du skriver ska arvet som din fd hustrus mor efterlämnar tillfalla din fd hustru, eftersom hon är sk bröstarvinge till sin mor (2 kap 1 § ÄB). Om hon dock avstår från sitt arv kommer arvet att fördelas som om hon avlidit. De som är "näst på tur" får då arvet. Din fd hustrus samtliga barn ska då ärva efter henne, eftersom de är hennes bröstarvingar (2 kap 1 § ÄB). Genom att din fd hustru avstår från arvet slussas det alltså vidare till hennes barn.

Hur ska man i praktiken göra för att få tillstånd ett giltigt avsavstående?
Ett arvsavstående ska göras innan arvsskiftet. Arvsavståendet ska vara skriftligt och ska lämnas in i en bilaga till Skatteverket senast i samband med att bouppteckningen registreras. Det ska också signeras av arvtagaren som vill avstå från sitt arv, i detta fall alltså av din fd hustru.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?