Kan man avskriva en diagnos?

FRÅGA
Hej! Är det ur en juridisk synvinkel möjligt att ta bort en diagnos i till exempel ADHD om man omprövar beslutet och läkaren konstaterar efteråt att personen inte längre uppfyller de krav/symptom som krävs för diagnosen? Hur går det till i så fall? Mvh.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ur ett juridiskt perspektiv ska det inte finnas några hinder för att avskriva en ADHD-diagnos som inte längre är aktuell då den inte uppfyller de krav och symptom som krävs för att man ska diagnosticeras. En läkare får avgöra om detta är fallet eller inte, då det inte är en juridisk fråga.

Om du anser att det finns oriktiga eller missvisande journalsuppgifter kan du vända dig till vårdgivaren med begäran om rättelse (3 kap 8 § patientdatalagen).

Hälsningar,

Julia Lax
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (279)
2021-06-20 Får vem som helst ge utbildning inom fillers & botox?
2021-06-17 Rätt att ta del av pationtjournal hos privat rådgivare
2021-06-09 När får demenssjuka tvångsvårdas?
2021-05-31 Ersättning för feldiagnos?

Alla besvarade frågor (93238)