Kan man avskriva en diagnos?

FRÅGA
Hej! Är det ur en juridisk synvinkel möjligt att ta bort en diagnos i till exempel ADHD om man omprövar beslutet och läkaren konstaterar efteråt att personen inte längre uppfyller de krav/symptom som krävs för diagnosen? Hur går det till i så fall? Mvh.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ur ett juridiskt perspektiv ska det inte finnas några hinder för att avskriva en ADHD-diagnos som inte längre är aktuell då den inte uppfyller de krav och symptom som krävs för att man ska diagnosticeras. En läkare får avgöra om detta är fallet eller inte, då det inte är en juridisk fråga.

Om du anser att det finns oriktiga eller missvisande journalsuppgifter kan du vända dig till vårdgivaren med begäran om rättelse (3 kap 8 § patientdatalagen).

Hälsningar,

Julia Lax
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (261)
2021-02-28 Kan man begära ut en avliden anhörigs journal?
2021-02-22 Har jag rätt att välja abortmetod?
2021-01-30 Är det möjligt att göra abort i Sverige efter vecka 22?
2021-01-30 Kan man anmäla vården om man upplever att dem gjort något fel i den medicinska behandlingen?

Alla besvarade frågor (89932)