Kan man avsätta en testamentsexekutor?

FRÅGA
Hej,Enligt testamente är en testamentexekutor utsedd. Som enda 2 arvingar är vi båda överens om att denna exekutor utnyttjar sin roll för att genom sitt företag fakturera dödsboet så mycket som möjligt, finns det någon möjlighet att avsätta honom ?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till oss här på Lawline med er fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på er fråga hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Möjligheten till att entlediga testamentsexekutorn
Om det är så att testamentsexekutorn otillåtligen fakturerar dödsboet genom sitt företag är detta givetvis ett skäl som innebär att han är olämplig för tjänsten. En testamentsexekutors uppgift är att opartiskt iaktta dödsboets rättighetshavares intressen, det vill säga era intressen som de enda två arvingarna. Genom att utnyttja sin ställning på det här sättet uppfyller han inte kravet på att vara opartisk och se till era intressen varför han bör skiljas från uppdraget. Ni som är dödsbodelägare har då en möjlighet att begära att tingsrätten ska pröva lämpligheten av testamentsexekutorn. Finner tingsrätten honom olämplig kommer de skilja honom från uppdraget, 19 kap. 5 jämte 20 §§ ÄB.

Det finns ytterligare ett sätt att kunna entlediga testamentsexekutorn och det skulle vara om testamentet anses som ogiltigt. Detta har jag dock ingen information om, varför jag förutsätter att det inte är ett alternativ. Hursomhelst kan det vara bra att känna till ifall att, 19 kap. 5 § ÄB.

Råd och avslutning
Mitt råd till er är att begära att tingsrätten prövar testamentsexekutorns lämplighet, med tanke på att ni förmodar att han otillåtligen genom sitt företag fakturerar dödsboet. Detta ansöker ni om i tingsrätten som tillhör den ort där den avlidna hade sin hemvist.

Behöver ni mer hjälp i ärendet eller har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars hoppas jag att ni fick svar på er fråga och jag önskar er ett stort lycka till!

Vänligen
Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (875)
2020-12-01 Ärver ett barn sin vårdnadshavare?
2020-11-24 Ärver man skulder?
2020-11-20 Internationellt arv
2020-11-19 Vem tar hand om omyndiga barns arv?

Alla besvarade frågor (86836)