FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsavstående13/06/2018

Kan man avsäga sig sin arvsrätt?

Hej och stort tack för alla svar ni gett som verkligen varit till stor hjälp.

Skulle vilja veta om man lagligt kan frånsäga sig sin arvsrätt?

Min äldste bror har tagit avstånd från vår pappa, mig samt min andra bror, han har alltid sagt att han inget vill ha då han aldrig hjälpt till med något, det sa han redan när pappa sålde huset efter att mamma hade gått bort och vi delade på en del saker från huset som pappa inte skulle ha.

Kan man skriva något dokument där man avsäger sig sin arvsrätt och att arvingen (min bror i detta fallet) skriver under att han avsäger sig all arvsrätt den dagen pappa går bort?

Morsarvet har pappa redan sett till så att det inte finns något kvar enbart för att min bror inte ska kunna få något den dagen han är borta.

Pappa har skrivit testamente där det står att min äldste bror inte ska ha något utöver sin arvslott, resten ska jag samt min andra bror dela lika på.

Stort tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns som huvudregel två sätt att avsäga sig från sin arvsrätt, arvsavsägelse samt arvsavstående. Ärvdabalken (ÄB) är tillämplig lag för båda fallen.

Arvsavsägelse

En arvinge kan frånsäga sig sitt arv genom en arvsavsägelse. För att detta ska kunna ske krävs att arvtagaren är myndig samt att avsägelsen görs skriftligt hos arvlåtaren, eller genom att godkänna ett testamente. En arvsavsägelse kan alltså göras medan arvlåtaren fortfarande är i livet.

En bröstarvinge till arvlåtaren, dvs dennes barn, har dock alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av det som skulle tillfallit honom enligt lag (7 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge kan som huvudregel inte avsäga sig sin laglott utan att ha fått skälig ersättning för detta. Om arvet går till en närstående till den som vill avsäga sig arvet kan man avsäga sig även från sin laglott (17 kap. 2 § första stycket ÄB).

Arvsavsägelse innebär att hela den släktgrenen elimineras, bröstarvingar till den som avsäger sig arvet kommer inte heller att få någonting. Arvet fördelas då istället på arvlåtarens övriga bröstarvingar som om den som gjort arvsavsägelse inte funnits (17 kap. 2 § tredje stycket ÄB).

Arvsavstående

Arvsavstående innebär normalt sätt att arvet fördelas som om den som avstått från arvet varit död. Dennes egentliga arv går alltså till dennes bröstarvingar om sådana finns.

Ett arvsavstående kan göras först när arvlåtaren har avlidit. Detta kan göras fram till dess att arvsskifte sker. I ett arvsavstående ska man förklara att man avstår från sitt arv. En skriftlig handling om arvsavstående ska lämnas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen.

Kan man avstå från att påkalla jämkning av testamente?

Ett alternativt tredje sätt att avstå från arv är om det finns ett testamente. Bröstarvingar har alltid rätt till minst sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Om det finns ett testamente till förmån för någon annan som inskränker bröstarvinges rätt till laglott krävs dock att den bröstarvinge som vill få ut sin laglott påkallar jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB).

Om din pappa skriver att all hans kvarlåtenskap ska gå till dig och din bror som du har kontakt med krävs det att er andra bror påkallar jämkning för att få ut sin laglott. Om han avstår från detta kommer arvet att fördelas så som det står skrivet i testamentet.

Om din pappa skrivit att er bror ska ha rätt till sin arvslott innebär det att han skrivit att han ska ha rätt till 1/3 av arvet, dvs lika mycket som du och din bror på samma sätt som arvet hade fördelats enligt lag. Denna andel går att inskränka till endast hans laglott, och då skulle han enligt lag ha rätt till endast 1/6 av kvarlåtenskapen medan du och din andra bror delar på resten. Om er bror inte nämns i testamentet krävs att han påkallar jämkning för att få ut laglotten. Gör han inte detta får ni dela på det sätt det står skrivet i testamentet.

Vad kan vi göra?

Din bror kan alltså antingen göra en arvsavsägelse redan nu där han avsäger sig sitt arv eller så kan han göra ett arvsavstående när er pappa avlidit. Om det finns testamente som inskränker hans laglott kan han avstå från att påkalla jämkning och på så sätt inte få ut något arv. Notera att alla alternativ kräver beslut från din bror, din pappa kan alltså inte göra honom helt arvslös.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar


Jonna JohanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?