FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsavstående06/12/2020

Kan man avsäga sig en rätt till arv medan arvlåtaren är i livet?

Hej!

Kan min mamma avsäga sig sitt arv från sin syster medans hon är i livet och isåfall hur går man till väga. Sen vem gör bouppteckningen när min mammas syster går bort, dom har en bror också.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv hittar du i ärvdabalken.

Kan man avsäga sig ett arv i förväg?
En arvinge får avsäga sig sin rätt till arv även om arvlåtaren är i livet. En sådan avsägelse ska ske genom ett skriftligt "avtal" med arvlåtaren (17 kap. 2 § första stycket ärvdabalken). Din mamma kan alltså avsäga sig sin framtida rätt att ärva sin syster om hon gör det skriftligen. En avsägelse av arv innebär också att ens barn inte kan ärva, såvida inget annat framgår av avtalet eller omständigheterna i övrigt (17 kap. 2 § tredje stycket ärvdabalken). Det innebär att inte heller du kan ärva din mors syster, utan arvet kommer istället att gå vidare till de andra arvingar som kan ha rätt att ärva henne.

Det skriftliga avtalet kan din mamma skriva själv. Det kan formuleras som "härmed avsäger jag (din mammas namn) min arvsrätt från (din mammas systers namn). Det bör framgå av dokumentet att det är en arvsavsägelse, samt datum och namnunderskrift. Sedan kan det lämnas till din mammas syster, där hon kan förvara det tillsammans med sitt testamente om ett sådant finns.

Vem eller vilka ska göra en bouppteckning?
När någon avlider bildas ett dödsbo, vilket förvaltas av de som är dödsbodelägare. Den avlidnes efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare är dödsbodelägare (18 kap. 1 § ärvdabalken). Den som är dödsbodelägare har alltså en rätt att ärva den avlidne, och därmed att ta del av tillgångarna i dödsboet. Om din mammas bror har rätt att ärva din mammas syster är han en dödsbodelägare. Din mamma blir däremot inte dödsbodelägare om hon skriver en arvsavsägelse, eftersom hon då inte längre har rätt att ärva och ta del i dödsboet.

Bouppteckningen genomförs av dödsbodelägarna, samt två utomstående förrättningsmän som är med och förrättar bouppteckningen (20 kap. 2 § ärvdabalken). Förrättningsmännen ska vara två oberoende personer som inte har arvsrätt efter din mammas syster. De ska endast intyga att bouppteckningen har gått rätt till. Du kan läsa mer om hur bouppteckningen ska utformas på Skatteverkets hemsida.

Sammanfattning
Din mamma kan skriftligen avsäga sig sin rätt att ärva sin syster innan hennes död. En sådan arvsavsägelse innebär att din mamma inte ska vara med och upprätta bouppteckningen. Det behöver däremot din mammas bror om han ska ärva systern.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.

Med vänliga hälsningar,

Emilia AlfredssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?