Kan man avsäga ett arv och hur går det till?

Hej!

Har två biologiska föräldrar och jag önskar att avskriva mig den lagliga arvsrätten från dem. Den ena föräldern brukade vara min målsman och den andra har avsagt sig som vårdnadshavare sen år 2011. Önskar helst att inte behöva träffa dem personligen då vi inte har någon relation, hur går man tillväga med själva processen att underteckna ett avtal om avskrivning av den lagliga arvsrätten i detta fall? Är det bland annat möjligt att teckna ett avtal via post? Om man behöver träffa dem personligen går det ha en form av medlare närvarande ex. en kontaktperson från socialen eller dylikt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns två sätt att avsäga sin arvsrätt. Följande sätt är:
- Arvsavsägelse
- Arvsavstående.
Ärvdabalk (1958:637) (hädanefter ÄB) är tillämplig lag för båda fallen.

Arvsavsägelse
En arvinge kan avsäga sig sitt arv genom en arvsavsägelse. För att detta ska kunna ske krävs att arvtagaren är myndig och avsägelsen görs skriftligen hos arvlåtaren, ELLER genom godkännande av ett testamente där det framgår att den som avstår arv inte ska ärva något. En arvsavsägelse kan alltså göras innan arvlåtaren avlider.

Däremot har bröstarvinge till arvlåtaren (barnen till den avlidne) har alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften arvslotten, alltså hälften av det som skulle tillfallit honom vilket framgår av 7 kap. 1 § ÄB. Det innebär som huvudregel att en bröstarvinge inte avsäga sig sin laglott utan att få skälig ersättning för detta.

Vidare finns det undantag. Bland annat framgår det av 17 kap. 2 § första stycket. ÄB att en arvinge har rätt att avsäga sig sin arvsrätt. Detta innebär då att att arvet fördelas på övriga arvingar och varken den som avsäger sig arvet eller dennes framtida eller nuvarande barn kan göra anspråk på det avsagda arvet, enligt 17 kap. 2 § tredje stycket ÄB.

Däremot gäller för arvsavsägelse att det måste göras genom ett skriftligt avtal med arvlåtaren, vilket framgår av 17 kap. 2 § ÄB. Det innebär alltså för din del att du måste kommer överens med dina föräldrar att du avsäger dig din rätt till arv. Att du gör det genom post eller genom möte är inte avgörande. Det som är av vikt är att du har ett skriftligt avtal med dina föräldrar där det framgår tydligt att du i förtid avsäger dig din rätt till arv. Denna skriftliga handling ska skickas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen efter dina föräldrars bortgång.


Arvsavstående
Arvsavstående innebär att arvet fördelas som om den som avstått från arvet vore död, alltså exkluderas denne som avstått från sitt arv i beräkningen av arvet. Men ett arvsavstående kan göras FÖRST i samband med att arvlåtaren har avlidit, alltså inte medan arvlåtaren är i livet. I ett arvsavstående ska man genom en skriftlig handling förklara att man avstår från sitt arv. Denna skriftliga handling om arvsavstående ska därefter skickas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen.

Sammanfattning
Du kan alltså antingen göra en arvsavsägelse redan nu där du avsäger dig ditt framtida arv eller så kan du göra ett arvsavstående i samband med att dina föräldrar avlider. Gemensamt krävs en skriftlig handling där det tydligt framgår att du avsäger dig din arvsrätt som ska skickas in till Skatteverket i samband med bouppteckningen.

Hur du/ni väljer att konkludera detta skriftliga avtal är upp till er, det viktiga är att det finns ett skriftligt avtal. Vill ni även ha medlare eller från Socialtjänsten bör ni kolla upp detta med Socialtjänsten. Ni kan även använda er av två vittnen som bevittnar händelsen och skriver under detta med respektives namnteckning.

Mitt råd till dig är däremot att avsäga din rätt till arv i samband med att dina föräldrar avlider, eftersom det då står klart vad (eller ens om det finns något arv) för arv du avsäger dig ifrån och processen är generellt enklare.


Vänligen,


Edessa Barmousa AltunRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo