FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt19/11/2022

Kan man återställa en fastighetsgåva?

Är ett gåvobrev giltigt 15år efter det skrevs även om det är förfalskade namnteckningar på det och det har gått igenom hos lantmäteriet eller kan man häva det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Inledningsvis antar jag att det rör sig om en gåvoöverlåtelse av fast egendom. Vidare antar jag att ingen har reagerat på överlåtelsen i cirka 15 år, att gåvomottagaren var i god tro, att gåvogivaren hade lagfart och att mottagaren fick lagfart.   

Vilken lag är tillämplig? 

Det är jordabalkens (JB) regler om godtrosförvärv och hävd som är aktuella i en sådan situation som du beskriver. 

Vad gäller generellt angående skenavtal och preskriptionstid?

Förfalskade handlingar kan ogiltigförklaras. Kravet är dock att den som skapar en handling verkligen har velat skapa ett skenavtal och att förvärvaren av handlingen åtminstone borde ha känt till att handlingen var förfalskad (34 § avtalslagen). Kan man då bevisa att gåvomottagaren borde ha insett att gåvobrevet var förfalskat, så kan gåvobrevet också ogiltigförklaras. I så fall ska man ha agerat inom 10 år efter att gåvan togs emot, annars riskerar man att förlora ens rätt att ogiltigförklara gåvobrevet (2 och 8 §§ preskriptionslagen). Har man dock under den 10-åriga perioden påmint gåvomottagaren om att det rör sig om ett skengåvobrev, så förnyas preskriptionstiden (5–6 §§ preskriptionslagen). Här antar jag att man inte har gjort det och att rätten har gått förlorad.  

Vad säger reglerna om godtrosförvärv och hävd angående överlåtelse av fastigheter? 

När det kommer till fastigheter, så finns det ett antal speciella regler. Om man har fått en fastighet som en gåva och om man dessutom var i god tro, så kan fastigheten inte återgå till den rätta ägaren (18:1 JB). Undantaget är dock om gåvobrevet förfalskades. I så fall kan ett godtrosförvärv inte göras (18:3 JB). Så länge förfalskningen kan bevisas, så bör fastigheten återgå till den rätta ägaren. 

Problemet är dock att 15 år har gått sedan förvärvet. Gåvomottagaren kan därför åberopa reglerna om 10-årig hävd till fastigheten. För detta krävs det att det rör sig om en överlåtelse, vilket det är eftersom personen fick fastigheten som en gåva, och även att mottagaren ska ha varit i god tro, samt även ha fått lagfart till fastigheten (16:1 JB). Kan detta bevisas, så kan fastigheten inte återgå till den rätta ägaren, trots att det rör sig om ett förfalskat gåvobrev (16:2 JB). Då jag antar att mottagaren fick lagfart, att personen var i god tro och att mer än 10 år har gått, så kan det bli väldigt svårt att återfå fastigheten på grund av ovan nämnd hävdregel. 

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är att följande. Generellt kan skenavtal ogiltigförklaras, men bara om mottagaren var i ond tro. Man ska dock agera inom 10 år, annars kan ens rätt förloras. När det just kommer till fastigheter, så bör överlåtelser som görs på grundval av falska handlingar återgå. Om 10 år har gått, så kan mottagaren av fastigheten åberopa hävd till den, om personen var i god tro, om det rörde sig om en överlåtelse och om personen fick lagfart. Om du vill häva gåvan, dvs. återställa den, så behöver du bevisa att mottagaren inte var i god tro, vilket kan vara väldigt svårt. Min rekommendation är därför att du först bedömer om du faktiskt kan bevisa detta på något sätt. Kommer du fram till att du kan, så rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist som kan hjälpa dig med att driva ditt ärende.    

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”