FrågaAVTALSRÄTTGåva11/04/2017

Kan man återkalla fullbordad gåva

Hej, mitt namn är Jan. Nyligen fick jag en gåva i form av bostadsrätt. Jag undrar om överlåtelsen av bostadsrätten kan ogiltigförklaras ifall gåvogivare ångrar sig. Skulle vara tacksam för svar. Hälsningar Jan Larsson

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avgörande blir huruvida gåvotransaktionen har genomförts eller inte. Ett gåvolöfte kan som huvudregel återkallas och är således inte bindande, 1 § första stycket gåvolagen. Till detta finns två undantag i samma paragraf, då gåvolöftet ändå ska anses bindande.

- Om utfästelse om gåvan har gjorts i skuldebrev eller annan urkund eller

- Om det framgår att utfästelse av gåva var avsedd att komma till allmänhetens kännedom.Vidare finns två undantag i 5 § första och andra stycket gåvolagen, som gäller då löfte om gåva utfästs men gåvan ännu inte har fullbordats.

- 5 § första stycket rör den situationen att, efter löftet om gåva, givarens ekonomiska situation försämrats så kraftigt att det skulle vara ”uppenbart obilligt” (oskäligt) att kräva att gåvan fullgörs. I ett sådant fall kan alltså gåvan minskas eller givaren befrias från gåvan helt och hållet, men det kräver en uppenbar försämring av givarens ekonomiska situation.

- Den andra möjligheten att återkalla ett bindande gåvolöfte är om mottagaren, efter det att löftet gjordes, gör givaren ”märklig orätt”, dvs. förolämpar givaren på något allvarligt sätt, 5 § andra stycket gåvolagen.

Jag tolkar det emellertid som att du redan har fått bostadsrätten och således är gåvan fullbordad. Genomförd gåvotransaktion är bindande. Det finns inga undantag för en fullbordad gåva i gåvolagen. Han kan alltså inte återkalla gåvan av bostadsrätten om överlåtelsen är fullbordad.

Dock måste man komma ihåg att ett gåvoavtal kan ogiltigförklaras liksom vilket avtal som helst. Då får man se till avtalslagens ogiltighetsregler i 3 kap. T.ex. kan ett gåvoavtal vara ogiltigt om den som utfärdat gåvan utsatts för råntvång enligt 28 § avtalslagen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Gustaf ÅleskogRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”