Kan man återkalla en gåva?

2019-03-08 i Gåva
FRÅGA
Hej har fått en gåva i form av aktier av min mor. Gåvobrev är skrivet och o det ska inte ingå i framtida arv.Nu ångrar hon sig och vill ha tillbaka aktierna för nu tycker hon det ska bli orättvist mot min syster.Vad gäller.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huruvida en gåva går att återkalla beror på om gåvotransaktionen är fullbordad eller inte. En gåva av aktier får anses vara fullbordad när gåvotagaren fått aktiebrevet i sin besittning, i sin omedelbara kontroll, enligt 3 § första stycket gåvolagen.

I mitt svar kommer jag att först gå igenom vad som gäller i det fall en utfästelse om gåva gjorts, utan att gåvan fullbordats. Därefter kommer jag att beskriva vad som gäller i det fall gåvan är fullbordad.

Gåvoutfästelse

Som utgångspunkt är en utfästelse om gåva inte bindande enligt 1 § gåvolagen. Det finns emellertid vissa undantag från denna huvudregel enligt samma bestämmelse. En utfästelse om gåva är för det första bindande om utfästelsen gjorts i skuldebrev eller annan urkund som blivit överlämnad till gåvotagaren och för det andra om det framgår att utfästelsen var avsedd att komma till allmänhetens kännedom. Gåvobrev är att likställa med en sådan urkund som avses i 1 § gåvolagen. Har ett gåvobrev upprättats är alltså huvudregeln att utfästelsen om gåva är bindande.

I 5 § första stycket gåvolagen finns emellertid undantag från att en utfästelse om gåva är bindande. Ett sådant undantag är om gåvogivarens ekonomiska situation har försämrats i sådant omfattning att det skulle anses vara "uppenbart obilligt" att kräva att gåvan fullgörs. Med andra ord anses inte en utfästelse om gåva vara bindande om det skulle vara oskäligt att kräva att gåvan fullbordades med anledning av gåvogivarens försämrade ekonomiska situation. Ytterligare ett undantag från huvudregeln om att utfästelse om gåva är bindande i 5 § andra stycket gåvolagen är om gåvotagaren, efter det att utfästelse om gåva gjorts, gör givaren "märklig orätt", det vill säga förolämpar gåvogivaren på ett allvarligt sätt.

Fullbordad gåva

En fullbordad gåva går som utgångspunkt inte att återkalla enligt gåvolagen. Om det i gåvobrevet finns uppställt något villkor kan det emellertid finnas en rätt för gåvogivaren att återkalla gåvan om dessa villkor inte följs.

Jag vill även understryka att gåvoavtalet kan förklaras ogiltigt i det fall en ogiltighetsgrund enligt avtalslagen föreligger. Exempel på en sådana ogiltighetsgrunder är svek enligt 30 § avtalslagen och råntvång enligt 28 § avtalslagen.

Sammanfattningsvis

Avgörande för om en gåva går att återkalla är om gåvan har fullbordats eller inte. Har gåvan inte fullbordats men ett gåvobrev upprättats, är utfästelsen som huvudregel bindande. Har gåvan fullbordats är utgångspunkten att denna inte går att återkalla. Gåvan kan dock gå att återkalla om det i gåvoavtalet finns särskilda villkor som gåvotagaren inte följt eller om gåvoavtalet kan anses vara ogiltigt i enlighet med avtalslagen. Det finns alltså inte en generell rätt för gåvogivaren att återkalla en gåva med hänsyn till rättviseskäl.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (552)
2019-08-19 Kan en gåva behöva återgå till givarens dödsbo?
2019-08-17 Får man behålla gåvor vid en separation?
2019-08-13 Hur ger jag tillbaka en fastighet jag mottagit som gåva?
2019-08-07 Löfte om att gåva bort en fastighet är inte bindande

Alla besvarade frågor (72173)