Kan man återkalla äktenskapsförord?

Gäller återkallande av registrerat ÄKETNSKAPSFÖRORD; Är detta för mycket nedan o blir fel eller ska man bara säga att man återkallar det och därmed upphör? ******** Härmed inhiberar/återkallar undertecknade gifta, XX & YY tidigare registrerade äktenskapsförord. Detta innebär att vi nu har gemensam giftorätt i varandras egendom. Med andra ord innebär att vi har rätt till hälften var av värdet på boets alla tillgångar (efter avdrag för skulder) - alltså även sådant man har skaffat var för sig före äktenskapet. Detta gäller tills vidare i och med registrering av följande uppdatering av Äktenskapsförord. ********

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid besvarande av din fråga kommer jag använda mig av Äktenskapsbalken (ÄktB). 

Hur ska ni göra för att få ett nytt äktenskapsförord att gälla?

Hur fungerar det med återkallande av äktenskapsförord?

Det fungerar inte riktigt på det sättet att ni inhiberar/återkallar ett äktenskapsförord. Istället fungerar det så att ni registrerar ett nytt äktenskapsförord för att det ska gälla (7:3 1st 2m ÄktB). Så därmed blir det senaste registrerade äktenskapsförordet gällande. 

Formkraven för äktenskapsförord

Äktenskapsförordet ska vara skriftligt, dateras, och undertecknas av er båda makar (7:3 2st ÄktB). Sedan ska det skickas in till Skatteverket (7:3 3st ÄktB)

Råd gällande upprättningen i ert fall

I det exemplet av äktenskapsförord som ni lagt in i frågan kan jag inte tyda om det är daterat eller underskrivet. Om det däremot finns med en datering och tydlig underskrift är formkraven uppfyllda, nu fattas det bara att skicka in det till Skatteverket. 

Gällande formuleringen hade jag nog förtydligat något i form av:

“Det tidigare registrerade äktenskapsförordet ska inte längre gälla för undertecknade gifta, XX & YY. Det ska inte längre vara så att viss egendom är enskild egendom utan all vår egendom ska vara giftorättsgods. Med andra ord innebär att vi har rätt till hälften var av värdet på boets alla tillgångar (efter avdrag för skulder) - alltså även sådant man har skaffat var för sig före äktenskapet. “

Notera att det är svårt för mig att bedöma formuleringen helt säkert då jag inte vet hur er specifika situation ser ut. För att det ska bli fullständigt korrekt rekommenderar jag att ni bokar tid men en av våra jurister. Då kan ni få hjälp på detaljnivå i er särskilda situation. 

Hoppa ni har fått svar på er fråga och lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”