FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 18/11/2023

Kan man återanställa en provanställd vars provanställning avslutades i förtid?

Om jag är uppsagd från en arbets plats under min provansällning och jag vet att arbetsgivare har rätt att avbryta unan anledning kontrakten, men vad gäller om arbetsgivare ångrar sig och vill återanställa den person igen. Går det att göra det eller finns det några hinder. Tack för hjälpen

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om huruvida det är möjligt att återanställa en provanställd vars provanställning avslutades i förtid. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Eftersom det inte framgår av din fråga att det finns något kollektivavtal på arbetsplatsen kommer jag utgå från att så inte är fallet. Om det ändå skulle finnas ett kollektivavtal kan det vara så att frågan är reglerad i det specifika avtalet och då kanske mitt svar inte är tillämpligt på din situation. Frågor om andra anställningar och uppsägningar finns i lagen om anställningsskydd (LAS).


Syftet med en provanställning är att pröva om arbetstagaren klarar av arbetsuppgifterna. En provanställning får som utgångspunkt inte vara längre än sex månader (6 första stycket § LAS). Tanken är att anställningen efter det automatiskt omvandlas till en tillsvidareanställning (6 § andra stycket LAS). Provanställningen kan dock avslutas i förtid och precis som du skriver måste arbetsgivaren inte ha något sakligt skäl som grund för att göra det (6 § tredje stycket LAS).


Eftersom det inte krävs några sakliga skäl för att avsluta en provanställning i förtid kan det såklart vara så att uppsägningen inte alltid är helt genomtänkt. Utöver det saknas det regler kring återanställning av arbetstagare som tidigare sagts upp; både vad gäller provanställningar och andra anställningsformer. Arbetsgivaren är fri att anställa vem den vill förutsatt att det inte sker på ett diskriminerande sätt. Att arbetsgivaren besitter arbetsledningsrätt följer nämligen som allmän rättsgrundsats och gäller även för återanställningar. Svaret på din fråga är således att det går att återanställa en person som tidigare varit provanställd. 


En person som tidigare varit provanställd kan alltså anställas på nytt. Det är då möjligt att personen återanställs i en provanställning, men de två provanställningarna torde då läggas ihop tidsmässigt eftersom en provanställning högst får vara sex månader. Det är alltså inte meningen att en arbetsgivare ska provanställa en person, avsluta provanställningen och därmed nollställa tiden, för att sedan provanställa personen igen på sex nya månader.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000