Kan man ärva sin makes skulder?

FRÅGA
Jag har skulder och inga tillgångar och vill gifta mig med en man som inte har några skulder och en hel del besparingar. Om vi skriver ett äktenskapsförord så att hans besparingar är hans privata egendom och jag skulle gå bort innan honom, vad händer med mina skulder då? Kommer han vara tvungen att betala dom med sina besparingar? Om jag alltså inte äger något av värde som kan täcka skulderna. Jag vill nämligen aldrig att mina skulder ska påverka honom på något sätt. Kan man ordna det?
SVAR

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna svara på frågor om äktenskapsförord får vi titta på Äktenskapsbalken (ÄktB).

Kan man ärva makens skulder?

En grundläggande princip inom äktenskapsrätten är principen om särförvaltning som återfinns i 3 kap. 1 § ÄktB. Principen innebär att var och en av makarna ensam råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Detta betyder således att den efterlevande maken inte kan ärva den avlidne makens skulder.

Skulderna kan dock spela roll vid bodelningen. När ett äktenskap upplöses så ska makarnas egendom fördelas genom en bodelning, 9 kap. 1 § ÄktB. I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Detta betyder att enskild egendom delas inte lika mellan makarna, 7 kap 1 § ÄktB. Vad som är enskild egendom stadgas i 7 kap 2 § ÄktB. Några exempel på enskild egendom kan vara saker som man fått genom arv eller testamente där i testamentet framgår att egendom ska vara dennes enskilda egendom. Man kan också genom äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom, 7 kap. 2 § första stycket 2p. ÄktB.

Hur går en bodelning till?

Första steget är att räkna ihop makarnas tillgångar och sedan dra av skulder från dessa tillgångar. Det kvarstående beloppet av båda makarnas giftorättsgods läggs ihop och sedan delas i två. I den mån en makes skulder är större än tillgångarna får detta till följd att det inte finns någon egendom att dela upp vilket innebär att det heller inte finns något arv. 11 kap 1–3 §§ ÄktB.

Sammanfattning

Din man kommer inte ärva dina skulder samt precis som du nämner kan du genom ett äktenskapsförord se till att all egendom ska vara enskilda egendom så att en bodelning inte ska behöva ske. För att dina skulder inte ska påverka honom på något sätt förslår jag att ni skriver ett äktenskapsförord. För att få hjälp om att skriva ett äktenskapsförord är du välkommen att boka tid här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning/

Arman Mohajeri Falah
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1190)
2021-01-23 Måste man bo tillsammans som gifta?
2021-01-19 Äktenskapsförord i internationellt sammanhang
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (88465)