Kan man ärva sin makes skulder?

Vi är gifta, inga gemensamma barn.Min man har skulder lån,kreditkort och checkkredit i enskilda firma.Min fråga ärver jag dem om han går bort före min?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att behandla din fråga genom att beskriva vad som händer när en make dör. Det är ärvdabalken (1958:637) och äktenskapsbalken (1987:239) som är tillämpliga lagar.

Skulderna

Efter dödsfallet ska bouppteckning förrättas inom tre månader (20 kap 1 § ÄB). Uppgörelse med makens borgenärer ska träffas inom denna tid (21 kap 1 § ÄB). Den dödes tillgångar och skulder ska antecknas så de var vid dödsfallet (20 kap 4 § ÄB). Är den döde gift ska tillgångarna och skulderna antecknas till den make de hänför sig till (20 kap 4 § 3–4 st). En skuld ska avräknas från samma makes tillgångar eftersom vardera make ansvarar för sina skulder (1 kap 3 § ÄktB och 11 kap 2 § ÄktB). Värdet av en makes tillgångar sätts aldrig till mindre än noll. Det går inte heller att testamenterar över skulder eftersom de inte utgör en tillgång.

Arvet

Eftersom det inte finns några gemensamma bröstarvingar som är arvsberättigade är du som make både part i bodelningen och delägare i dödsboet (3 kap 1 § ÄB och 18 kap 1 § ÄB). Detta innebär att du kommer att få all egendom vid arvskifte om testamente inte finns. Skulle bodelning eller arvskifte ske innan skulderna har betalats kan du bli återbetalningsskyldig i den mån skulderna skulle avräknats mot den egendomen som du övertagit (21 kap 4 § ÄB).

Sammanfattningsvis så ärver inte en arvinge eller efterlevande make arvlåtarens skulder. Skulle skulderna överstiga tillgångarna bestäms värdet till noll. Jag kan dock råda dig till att inte förrätta arvskifte innan skulderna reglerats för att undvika återbetalningsskyldighet. För detta kan det vara nödvändigt att ta hjälp av en boutredningsman (19 kap 11–12 § ÄB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Elin AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”