Kan man ärva sin makes skulder?

2020-01-16 i Make
FRÅGA
Vi är gifta, inga gemensamma barn.Min man har skulder lån,kreditkort och checkkredit i enskilda firma.Min fråga ärver jag dem om han går bort före min?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att behandla din fråga genom att beskriva vad som händer när en make dör. Det är ärvdabalken (1958:637) och äktenskapsbalken (1987:239) som är tillämpliga lagar.

Skulderna

Efter dödsfallet ska bouppteckning förrättas inom tre månader (20 kap 1 § ÄB). Uppgörelse med makens borgenärer ska träffas inom denna tid (21 kap 1 § ÄB). Den dödes tillgångar och skulder ska antecknas så de var vid dödsfallet (20 kap 4 § ÄB). Är den döde gift ska tillgångarna och skulderna antecknas till den make de hänför sig till (20 kap 4 § 3–4 st). En skuld ska avräknas från samma makes tillgångar eftersom vardera make ansvarar för sina skulder (1 kap 3 § ÄktB och 11 kap 2 § ÄktB). Värdet av en makes tillgångar sätts aldrig till mindre än noll. Det går inte heller att testamenterar över skulder eftersom de inte utgör en tillgång.

Arvet

Eftersom det inte finns några gemensamma bröstarvingar som är arvsberättigade är du som make både part i bodelningen och delägare i dödsboet (3 kap 1 § ÄB och 18 kap 1 § ÄB). Detta innebär att du kommer att få all egendom vid arvskifte om testamente inte finns. Skulle bodelning eller arvskifte ske innan skulderna har betalats kan du bli återbetalningsskyldig i den mån skulderna skulle avräknats mot den egendomen som du övertagit (21 kap 4 § ÄB).

Sammanfattningsvis så ärver inte en arvinge eller efterlevande make arvlåtarens skulder. Skulle skulderna överstiga tillgångarna bestäms värdet till noll. Jag kan dock råda dig till att inte förrätta arvskifte innan skulderna reglerats för att undvika återbetalningsskyldighet. För detta kan det vara nödvändigt att ta hjälp av en boutredningsman (19 kap 11–12 § ÄB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Linnéa Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (437)
2020-09-20 Vad innebär det när en efterlevande make ärver med fri förfoganderätt?
2020-09-09 Min man hade ett hus innan äktenskapet, vad händer med det om han avlider?
2020-08-31 Vem kan ärva huset om en maken dör?
2020-08-30 Kan nya makar ärva den tidigare makens egendom?

Alla besvarade frågor (84286)