Kan man ärva makens aktier och fonder?

2019-06-26 i Make
FRÅGA
Jag har fonder och aktier på ett antal konton hos Swedbank, Avanza och Nordnet.Jag är gift. Vad händer med dessa fonder och aktier om jag dör? Hur kan min maka få tillgång till dem?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då ni är gifta kommer ni ärva varandra enligt den legala arvsordningen (3 kap. 1 § ärvdabalken). Arvet inkluderar även dina fonder och aktier. Om ni däremot har skrivit ett testamente som uppställer en annan arvsordning har detta företräde framför lagen såvida det inte bryter mot skyddsregeln för makar.

Det är arvingarna som avgör vem ska ta över aktierna och fonderna, under förutsättning att dödsboet inte har sålt dessa. Detta innebär att om din fru är ensam arvinge ska det inte vara några problem för henne att ärva dina finansiella instrument.

Om ni däremot har barn ihop har maken i sådana fall rätt att ärva framför gemensamma barn med fri förfogande rätt. Att ärva egendom med fri förfogande rätt innebär att maken får använda arvet som den vill, men med vissa begränsningar. Den efterlevande maken får inte testamentera bort egendomen eller ge bort stora delar av arvet i gåva. Det gemensamma barnet får i sådana fall vänta på ett efterarv från den efterlevande maken. Är det istället fråga om ett särkullbarn, alltså ett utomäktenskapligt barn, har de rätt att få ut sitt arv direkt efter den avlidne föräldern.

Sammantaget ärver din maka dig under förutsättning att det inte finns ett testamente som uppställer annan arvsordning. Arvet inkluderar även dina fonder och aktier.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (448)
2020-11-28 Efterlevande makes rätt till arv
2020-11-19 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-11-16 Förmånstagarförordnande till make
2020-11-08 Kan min man få min bostadsrätt om jag dör?

Alla besvarade frågor (86531)