Kan man ärva ett borgensåtagande?

2019-03-22 i Make
FRÅGA
Hej, Min make och jag är gifta och har två barn. Vi har inget äktenskapsförord. Nu till min fråga; min make har precis skrivit på ett borgensåtagande åt sina föräldrar på deras huslån. Om det händer min make något - ärver jag eller våra barn detta borgensåtagande? Med vänlig hälsningLinn
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du eller dina barn riskerar att kunna få ärva din makes borgensåtagande.

Varje make ansvarar för sina skulder

Till att börja kan sägas att det inte går att ärva någon annans skulder. Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Varken du eller era barn kan därför ärva din makes borgensåtagande.

Ansvar för borgensåtagande går över till dödsboet

Jag utgår från att in make har tecknat en properieborgen, vilket är den vanligaste typen av borgen som används av bland annat banker och andra affärsmässigt inriktade kreditgivare. Han är därmed borgensman. En sådan borgen tecknar man som sin egen, vilket betyder att den som har lånat ut pengar kan kräva både den som har lånat pengarna och den som har tecknat borgen på betalning.

Frågan om vad som händer med ett borgensåtagande om borgensmannen avlider regleras inte uttryckligen i lag. Högsta domstolen har dock förklarat att om en person som har tecknat en properieborgen avlider, övergår ansvaret för borgensförbindelsen till den avlidnes dödsbo (NJA 2000 s. 97). Det följer av huvudregeln att ansvaret för en persons avtalsrättsliga förpliktelser vid personens död övergår till dödsboet. Detta betyder att om borgensmannen avlider, har de som har lånat ut pengar rätt att ta pengar ur dödsboet för att få betalt för sin fordran. Skulle det inte finnas tillräckligt mycket pengar i dödsboet för att betala skulden, avskrivs skulden för dödsboet och upphör.

Sammanfattning

Varken du eller dina barn kan ärva din makes borgensåtagande. Däremot kan den komma att ingå i dödsboet, vilket påverkar hur mycket pengar som kommer finnas kvar efter en bodelning.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (399)
2020-02-15 Efterlevande makes rätt att bestämma bodelningens omfattning
2020-02-11 Kommer mina sparkonton ärvas av min hustrus arvingar?
2020-02-04 Ärver mitt barn eller min make mig när jag dör om jag har äktenskapsförord?
2020-01-31 Äktenskapsförord och arvsregler för makar

Alla besvarade frågor (77228)