Kan man arbeta i ett annat land men ändå beviljas skuldsanering?

Finns det möjlighet att få skuldsanering även om man arbetar i Danmark på heltid men bor i Sverige?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Din fråga berör skuldsanering och jag presumerar att du frågar utifrån skuldsanering för privatperson. Det finns även regler för skuldsanering för företagare som skiljer sig från reglerna för privatperson, det är därmed viktigt att hålla koll på gällande regler för respektive förhållande. När det gäller skuldsanering för privatperson finns tillämpliga regler i Skuldsaneringslagen.

Skuldsaneringslagen

Ärenden om skuldsanering och ärenden om omprövning av ett beslut om skuldsanering prövas enligt 4 § av Kronofogdemyndigheten. Huvudregeln i 5 § är att skuldsanering får beviljas en gäldenär, det vill säga den skyldige, som är en fysisk person om de uppställda villkoren i lagen är uppfyllda. Utgångspunkten är alltså att man inte kan vara en juridisk person för att paragrafen skall bli tillämpbar.

Villkoren som åsyftas i paragrafen är 6-10 § i Skuldsaneringslagen. För att kunna beviljas en skuldsanering måste gäldenären ha sina huvudsakliga intressen i Sverige enligt 6 §. Att man ska ha sina huvudsakliga intressen i Sverige innebär att man i princip ska ha en starkare anknytning till Sverige än till något annat land. I normalfallet skulle det räcka med att du har din hemvist i Sverige. Även om du inte har din hemvist i Sverige kan dock kravet ändå anses uppfyllt, om det på annat sätt finns en stark anknytning hit som exempelvis att huvuddelen av dina tillgångar och skulder finns i Sverige. Att du jobbar heltid i Danmark skall således inte ha spela stor vikt eftersom du har din hemvist, och jag presumerar att du även har dina tillgångar och skulder här.

Nästa krav som lagen uppställer är att gäldenären (du) inte rätteligen kan betala dina skulder och denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid (kvalificerad insolvens), 7 §. Innebörden är alltså att du ska ha allvarliga och varaktiga skuldproblem, att du skall vara insolvent, det vill säga att du inte rätteligen kan betala dina skulder varefter de förfaller och att denna insolvens ska bedömas bestå under en överskådlig tid. I NJA 2013 s. 128 slog Högsta Domstolen fast att överskådlig tid var en prognos på 15 år. Man kollar alltså hur din förmåga, utifrån en 15 års prognos, ser ut för att kunna betala dina skulder.

Det bör nämnas att skuldsanering även kan beviljas om det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden enligt 9 § första stycket. Vid denna skälighetsbedömning beaktas enligt 9 § andra stycket särskilt

- Omständigheterna vid skuldernas tillkomst

- De ansträngningar du har gjort för att fullgöra dina förpliktelser, och

- På vilket sätt du har medverkat under handläggningen av ärendet om skuldsanering.

Bedömning

Min bedömning i din fråga är att du kan beviljas skuldsanering trots att du jobbar heltid i Danmark. Så länge du har dina huvudsakliga intressen i Sverige och du inte kan betala dina skulder över en överskådlig tid, eller om det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden, så finns det förutsättningar. Det bör avslutningsvis påpekas att, i den mån du tidigare beviljats skuldsanering, så får skuldsanering endast beviljas om det finns särskilda skäl enligt 10 §.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim HalwachiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”