Kan man använda samtal från konflikter som bevis?

2017-06-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Min ex sambo har spelat in mig utan min vetskap flera gånger då vi har varit i konflikt. Han tänker nu försöka använda det emot mig vid en vårdnadstvist. Är detta lagligt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
I svensk domstol gäller fri bevisprövning, vilket framkommer av bestämmelsen i 35 kap 1 § Rättegångsbalken. Den fria bevisprövningen har två sidor. Ena sidan är den fria bevisföringen, vilket innebär att vardera part i en rättegång är fri att i princip presentera all bevisning som parten själv finner lämplig. Den andra sidan handlar om domarens fria bevisvärdering och det innebär att domstolen är helt fri i att värdera all bevisning som presenteras av parterna. Vidare enligt 35 kap 6 § Rättegångsbalken stadgas att parterna har ett ansvar att själva skaffa fram bevisning i målet. Om det rör sig om bevisning som skaffats fram på ett oetiskt sätt blir det en bevisvärderingsfråga för domstol. Alltså, beviset får presenteras av parten och sedan ska domstolen undersöka om det olagliga/oetiska sättet att agera har påverkat bevisvärdet på det man samlat in. Bevisvärdet behöver inte ha påverkats men kan mycket väl ha gjort det. Exempelvis skulle man kunna tänka sig att uttalanden från en person som tidigare lurats i mycket alkohol har ett lägre bevisvärde eftersom uttalandena kanske inte ens stämmer. Domstolen ska försöka hantera detta och värdera beviset. Vidare finns även en bestämmelse i 35 kap 7 § Rättegångsbalken som ger möjlighet för domstolen att avvisa viss bevisning. Denna regel används dock mycket sällan och kan endast användas om någon situation som regeln ställer upp är för handen.

Inspelningarna ditt ex har där du uttalar dig kan presenteras som bevis om ditt ex finner det lämpligt. Vilka värden sådana bevis får är något domstol har att bedöma.

Hoppas svaret varit till din hjälp!
Med vänlig hälsning

Mimmi Orrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (382)
2021-07-20 Har man rätt att bli informerad om att man varit föremål för hemlig tvångsmedelsanvändning?
2021-07-12 Vem avgör om något är ställt utom rimligt tvivel?
2021-06-29 När har man rätt att ta del av bevismaterial i brottmål?
2021-06-19 Åtal för våldtäkt när ett brev är enda beviset?

Alla besvarade frågor (94258)