Kan man använda meddelanden från Facebook som bevis i en rättegång och vad gör man om meddelandena inte är skrivna av den som anges?

Hej! Jag undrar om meddelanden via Facebook/Messenger är pålitligt bevismaterial i en rättegång? En tidigare partner presenterar det som underlag i en utredning, men jag vet att denna har haft tillgång till mitt lösenord och själv har kunnat gå in och skriva via min sida. Personen har därmed utgett sig från att var mig som skriver till sig själv. Är detta giltigt underlag i en rättegång?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om bevisning i en rättegång finns i rättegångsbalken (RB).

Fri bevisprövning innebär att nästan vad som helst får användas som bevis

Vi har något som kallas fri bevisföring och fri bevisvärdering (RB 35 kap. 1 §). Det betyder att i princip alla typer av material kan användas som bevis i en rättegång. Däremot har domstolen också stor frihet när de väljer hur de ska värderabevismaterial. Är det något som gör viss bevisning osäker kommer det inte väga lika tungt som annan bevisning.

Du kan invända mot att bevis inte är vad det utges för att vara, men måste kunna bevisa att du har rätt

Det betyder att den tidigare partnern du skriver om kan åberopa till exempel material från Facebook som bevis, men du kan också bemöta bevisningen. Du kan invända med att bevisningen är förfalskad och utgörs av saker den tidigare partnern har skrivit själv. Beroende på situationen kommer domstolen värdera materialet från Facebook som mer eller mindre tillförlitlig och betydelsefull bevisning. Det påverkar också hur väl du måste kunna bevisa att det inte är du som skrivit materialet i fråga. Du kommer behöva göra så att domstolen ser det som sannolikt eller i alla fall möjligt att det är den andra personen som faktiskt har skrivit sakerna själv via din sida.

Bevisfrågor är beroende av alla omständigheter och måste utvärderas i varje fall

Jag kan inte säga något säkert om hur en domstol skulle värdera det som den tidigare partnern i det här fallet använder som bevismaterial. Jag kan inte heller säga så mycket om vad du kan behöva visa för att invända mot bevisningen på ett framgångsrikt sätt. Det beror helt på alla samlade omständigheter i processen. Det jag kan säga att den tidigare partnern kan åberopa nästan vad som helst som bevis. Du kan alltid invända mot bevisningen, men ju starkare domstolen tycker att bevismaterialet är, desto mer kommer sannolikt krävas av dig för att du ska kunna övertyga domstolen om att bevisningen inte är vad den andra personen hävdar att det är.

Bevisfrågorna avgörs som sagt i den enskilda processen. För att få en säkrare prognos över bevisläget och hjälp med att ta fram sånt som stärker ditt påstående skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med en jurist med kunskap inom det område som processen gäller. Du är välkommen att boka tid med våra egna jurister här.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga och lite hjälp att komma vidare. Om du har fler funderingar är du alltid välkommen att ställa en ny fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”