Kan man ansöka på nytt om sjukersättning trots att ärendet redan finns hos förvaltningsrätten?

2020-07-14 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej!Jag har överklagat ett beslut om avslag på hel sjukersättning (har redan 50% sjukersättning). Ärendet är nu på kö hos förvaltningsrätten för beslut. Kan jag ansöka på nytt hos Försäkringskassan om hel sjukersättning trots att ett ärende finns hos Förvaltningsrätten. Jag har precis genom gått en arbetsförmågebedömning genom arbetsförmedlingen där det framkommit att jag inte har någon arbetsförmåga.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga berör någonting som kallas för litis pendens. Jag kommer först kort att förklara vad litis pendens innebär. Sedan kommer jag att ge dig råd för hur du kan gå vidare med ditt ärende.

Vad innebär litis pendens?

Litis pendens innebär att en fråga som har överklagats till domstolen inte kan tas upp till prövning igen av en myndighet innan ärendet är avgjort. Om Försäkringskassan får in en ansökan som angår samma fråga som har överklagats kommer Försäkringskassan alltså att avvisa den nya ansökan. En ny ansökan ska dock bara avvisas om det är fråga om samma sak som den ansökan som ska prövas av domstolen. Det är upp till Försäkringskassan att avgöra om den nya ansökan angår samma sak eller inte.

Hur vet man om en ny ansökan angår samma sak som redan ska prövas av domstolen?

Utgångspunkten är alltså att det inte är möjligt att ansöka på nytt om sjukersättning om ärendet redan ska prövas av förvaltningsrätten. Detta förutsatt att den nya ansökan angår samma sak som den ansökan som ska prövas av domstolen.

Om man lämnar in ny bevisning (t.ex. ett nytt läkarintyg) innebär det inte att det är en ny sak, om ansökan i övrigt fortfarande gäller samma förmån, samma nivå och samma tidsperiod (Försäkringskassans vägledning 2001:7). Jag tolkar din fråga som att den enda skillnaden i din nya ansökan om sjukersättning är att du nu har genomgått en arbetsförmågebedömning. Om allt annat i den nya ansökan är detsamma som i den tidigare ansökan kommer du alltså med största sannolikhet att få den avvisad av Försäkringskassan.

Avslutande råd

För att sammanfatta är det alltså förvisso möjligt för dig att skicka in en ny ansökan till Försäkringskassan. Den nya ansökan kommer däremot troligen att avvisas eftersom de båda ansökningarna angår samma sak.

Eftersom du skriver att ärendet ännu inte har prövats av förvaltningsrätten rekommenderar jag istället att du kompletterar din överklagan. Du kan bara komplettera med sådant som du inte redan har skickat in till Försäkringskassan när du först gjorde din ansökan. Eftersom du nyligen har gjort en arbetsförmågebedömning kan du alltså komplettera din överklagan med detta. Det gör du enklast genom att skicka in ett intyg från Arbetsförmedlingen till förvaltningsrätten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?