Kan man ansöka om stämning för reparationskostnader vid trafikbrott?

Hejsan! Påkörd av person som brutit mot högerregel. Mina skador på bilen som ska ersättas av motpartens försäkring överskrider

värde på bil. Motpartens blir glatt lagad.

Jag blandade ej in polis då vi på plats kom överens och hon erkände sig skylldig.

Kan jag lämna in stämning av detta för att få

ersättning av morpart för reparationskostnader överskridande bilens värde?

Då ändå hon brutit mot lag.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill lämna in en stämningsansökan för att kräva ersättning för dina reparationskostnader av motparten.

Det finns två sätt att få skadestånd på grund av brott. Antingen kan man driva ett enskilt anspråk i samband med brottmålsrättegången eller så kan man väcka talan i tingsrätten i form av tvistemål. Eftersom du inte har blandat in polis så kan den första varianten endast bli aktuell om du ändå skulle välja att anmäla och anmälan hade lett till åtal.

Jag skulle istället rekommendera dig att väcka talan i tingsrätten och föra talan som ett tvistemål eftersom du då har större möjligheter att få hela summan ersatt. Du kan då väcka talan om skadestånd enligt skadeståndslagen (SKL). Då kan du få ersättning för dina reparationskostnader (2 kap. 1 § SKL och 5 kap. 7 § SKL). Huruvida du kommer få hela summan ersatt är omöjligt för mig att svara på då det är helt och hållet upp till tingsrätten att döma ut vad de anser är ett skäligt skadestånd.

För att ansöka om stämning behöver du lämna in en skriftlig stämningsansökan till tingsrätten (42 kap. 1–2 §§ rättegångsbalken).

Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra duktiga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva LindsjöRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000