Kan man ansöka om stämning för reparationskostnader vid trafikbrott?

FRÅGA
Hejsan! Påkörd av person som brutit mot högerregel. Mina skador på bilen som ska ersättas av motpartens försäkring överskridervärde på bil. Motpartens blir glatt lagad.Jag blandade ej in polis då vi på plats kom överens och hon erkände sig skylldig.Kan jag lämna in stämning av detta för att fåersättning av morpart för reparationskostnader överskridande bilens värde?Då ändå hon brutit mot lag.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill lämna in en stämningsansökan för att kräva ersättning för dina reparationskostnader av motparten.

Det finns två sätt att få skadestånd på grund av brott. Antingen kan man driva ett enskilt anspråk i samband med brottmålsrättegången eller så kan man väcka talan i tingsrätten i form av tvistemål. Eftersom du inte har blandat in polis så kan den första varianten endast bli aktuell om du ändå skulle välja att anmäla och anmälan hade lett till åtal.

Jag skulle istället rekommendera dig att väcka talan i tingsrätten och föra talan som ett tvistemål eftersom du då har större möjligheter att få hela summan ersatt. Du kan då väcka talan om skadestånd enligt skadeståndslagen (SKL). Då kan du få ersättning för dina reparationskostnader (2 kap. 1 § SKL och 5 kap. 7 § SKL). Huruvida du kommer få hela summan ersatt är omöjligt för mig att svara på då det är helt och hållet upp till tingsrätten att döma ut vad de anser är ett skäligt skadestånd.

För att ansöka om stämning behöver du lämna in en skriftlig stämningsansökan till tingsrätten (42 kap. 1–2 §§ rättegångsbalken).

Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra duktiga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (97361)