Kan man anpassa äktenskapsförord efter äktenskapets längd?

Hej ! Min fråga är hur min man och jag kan göra. Han har en egendom och har äktenskapsförord om att det är hans enskilda egendom. Vi vill ändå vid en eventuell skilsmässa att jag får ut en lämplig del av värdet. Baserat på hur länge vi varit gifta.Går det att göra ett sådant avtal? Min man har en son. Hur mycket ärver jag vid dödsfall ? 

Lawline svarar

Hej!

Inom svensk rätt är det inte möjligt att upprätta ett äktenskapsförord som successivt utökar giftorättsgemenskapen, varför det inte i ett äktenskapsförord kan regleras att du ska få en större andel efter x antal år av äktenskap. Den möjlighet som finns är att upprätta nya äktenskapsförord allt eftersom där ni varje gång föreskriver en större andel som giftorättsgods. Det går att i äktenskapsförord skriva att en viss andel, t.ex. 50 %, av ena/båda makarnas totala egendom ska vara giftorättsgods, eller en viss andel av en specificerad tillgång, t.ex. en fastighet. Då kan ni allt eftersom utöka mängden giftorättsgods, varför mer kommer ingå i en bodelning vid en skilsmässa/dödsfall. Lösningen förutsätter dock att ni vid varje nytt tillfälle kommer överens om att upprätta äktenskapsförordet. Om ni först har ett äktenskapsförord enligt vilket allt är enskild egendom och vid senare tillfälle ska upprätta nytt äktenskapsförord men ena parten inte vill så kommer det första äktenskapetsförordet stå sig. Det är dock den enda lösningen, då det inte på förhand går att i äktenskapsförord föreskriva att andelen giftorättsgods ska öka vid ett visst tillfälle.

Då din man har ett särkullbarn ärver inte du din man, om ni inte även har gemensamma barn, se 3:1 ärvdabalken. Om ni vill att du ska ärva måste din man upprätta testamente. Det går också bra att upprätta ett gemensamt testamente.

Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637#K3.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning