Kan man anmäla media för felaktiga uppgifter?

FRÅGA
Kan man anmäla media för felaktiga uppgifter? Jag blev åtalad en gång och media skrev om mig saker som inte stämde... vad gör man då för att få upprättelse?
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

När åklagaren beslutar att väcka åtal ges förundersökningsprotokollet från polisen in till rätten, se rättegångsbalken (1942:740) 45:7. Protokollet blir då en offentlig handling, fri för media att ta del av. Tyvärr gör journalisterna ofta sin egen tolkning av vad som står.

Om de felaktiga uppgifterna fått dig att framstå som brottslig eller klandervärd skulle du eventuella kunna argumentera för att du blivit utsatt för förtal. Har detta skett genom en publicering i en tidning räknas brottet som ett tryckfrihetsbrott, setryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) 7:4 8 st. 14 p. Den ansvarige är i regel tidningens utgivare, se TF 8:1 1 st. Tryckfriheten är starkt skyddad i Sverige. Rätten kommer göra en bedömning där din upplevda kränkning kommer vägas mot intresset av ett fritt informations- och meningsutbyte. Utgivaren kan alltså gå fri från ansvar om det med hänsyn till omständigheterna anses försvarligt att lämna uppgifterna, se TF 7:4 8 st. 14 p. Motsvarande bestämmelser finns i yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) om det skulle vara så att uppgifterna istället spridits genom radio eller tv, se YGL 5:1 1 st.

Om du finner en rättegång besvärande kan du istället göra en anmälan till pressombudsmannen (PO). PO tar upp en anmälan av en enskild individ som känner sig kränkt p.g.a. utpekande uppgifter som publicerats om denne i en tidning eller nättidning som är ansluten till det pressetiska systemet. Vidare ska anmälan i regel ske senast tre månader efter det att uppgifterna publicerades. PO inhämtar yttrande från tidningen och gör en bedömning om deras publicering varit regelrätt eller inte. Om inte, hänskjuts ärendet till Pressens Opinionsnämnd (PON). Om inte PO hänskjuter ärendet till PON kan du som anmälare överklaga till PON. Om tidningen fälls av PON måste de betala en avgift. Avgiften går till PO och PON för finansiering av deras verksamhet. Avgiftens storlek är beroende av hur många exemplar tidningen ger ut. Ju fler exemplar - desto större spridning - desto större skada och desto större avgift att betala. Dessutom måste tidningen publicera det fällande beslutet i sin egen tidning, ett sorts skamstraff.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (126)
2021-01-15 Är det censur när Twitter och Facebook hindrar publicering av vissa inlägg?
2020-12-27 Var går gränsen för yttrandefriheten?
2020-11-23 Fråga om yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen
2020-10-17 Har systembolaget en skyldighet att lämna ut handlingar?

Alla besvarade frågor (88385)