Kan man anmäla en kurator för att denne gjort en orosanmälan till socialtjänsten?

2020-03-31 i Myndigheter
FRÅGA
Hur anmäler man en Kurator som haft fel angående en anmälan till Socialen? I vårt fall så skulle inte föräldrarna, (vi) få veta det. Vi fick veta det av Socialen, att en anmälan hade gjorts. Det var en utredning på 3 mån. Vi som föräldrar var oskyldiga. Men Socialen och Kuratorn behövwr inte ta några som helst konsekvenser fåe sitt agerande.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline md din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det är en kurator som gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Kuratorn har inte själv meddelat er föräldrar om att en anmälan har gjorts utan ni fick information om anmälan från socialtjänsten. Socialtjänsten gjorde en utredning som avslutades utan att man fann någon anledning till oro. Ni undrar därför om ni kan anmäla kuratorn för att gjort en anmälan. Det framgår inte av er fråga om ni anser att kuratorns anmälan var felaktig på grund av att denne medvetet ljugit om någonting i sin kontakt med socialtjänsten eller om ni anser att den var felaktig enbart på grund av att socialtjänsten lade ner utredningen. Ni undrar också om ni kan anmäla socialtjänsten för att ha genomfört utredningen baserat på kuratorns anmälan.

Socialtjänstens utredningsskyldighet

Socialtjänsten har en skyldighet att göra en utredning när det inkommer en orosanmälan, se 11 kap 1 § socialtjänstlagen (här), och de ska alltid se till barnets bästa, 1 kap 2 § socialtjänstlagen (här). Socialtjänsten avslutar utredningen om det inte finns anledning till oro. Mot bakgrund av att socialtjänsten har en utredningsskyldighet vid varje orosanmälan, finns det ingen möjlighet att anmäla socialtjänsten för att ha genomfört en utredning. Om det är någonting i socialtjänstens handläggning som ni misstänker strider mot lag eller andra föreskrifter kan ni göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg eller JO.

Kuratorns anmälningsplikt

Som kurator har man en anmälningsplikt som innebär att man är skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten om man i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, se 14 kap 1 § socialtjänstlagen (här). Kuratorn har ingen skyldighet att meddela ett barns vårdnadshavare om att han eller hon gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Att anmäla en kurator för att ha fullgjort sin anmälningsplikt är alltså inte möjligt. Däremot kan det finns möjlighet att anmäla en person som medvetet gjort en osann orosanmälan till socialtjänsten.

Falsk tillvitelse

Det kan vara brottsligt att göra falska anmälningar om missförhållanden till socialtjänsten. Det finns nämligen ett brott som heter falsk tillvitelse i brottsbalkens 15 kap 7 § (här). Det är enligt den bestämmelsen inte tillåtet att hos åklagare, polisen eller annan myndighet ljuga om att någon annan begått en brottslig gärning, påstå felaktiga besvärande omständigheter eller att förneka friande eller mildrande omständigheter. I ditt fall är socialtjänsten en annan myndighet och beroende på vilka osanna uppgifter kuratorn lämnat kan de ses som besvärande omständigheter. Det du kan göra är därför att göra en polisanmälan och även meddela socialtjänsten att du anser att ni blivit utsatta för en falsk anmälan.

Sammanfattning

Om det är någonting i socialtjänstens handläggning som ni misstänker strider mot lag eller andra föreskrifter kan ni göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg eller JO, men att anmäla socialtjänsten enbart för att ha genomfört en utredning är inte möjligt. Ni kan polisanmäla kuratorn om ni misstänker att det kan röra sig om brottet falsk tillvitelse, men ni kan inte göra en anmälan mot kuratorn för att ha gjort en orosanmälan där utredningen lagts ned.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (372)
2020-11-26 Myndighetsbeslut eller felaktig information?
2020-10-28 Är det straffbart att inte följa de allmänna råden angående covid-19?
2020-10-26 Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd
2020-10-24 Hur omprövar man ett beslut angående efterbeskattning av skatteverket?

Alla besvarade frågor (86576)