Kan man anlita advokat för att anmäla socialtjänsten?

2019-08-26 i Myndigheter
FRÅGA
Hej!Kan man anlita advokathjälp för att anmäla socialtjänsten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I ditt fall framgår det inte varför du vill anmäla socialtjänsten, varför jag inledningsvis kommer att redogöra för vilken myndighet du kan vända dig till för att göra en anmälan. Enligt 13 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarig tillsynsmyndighet. Tillsynen innebär en granskning av verksamheten för att tillse att lagar och föreskrifter följs. För det fall att IVO inte själv inleder en utredning kan du kontakta myndigheten och uppmärksamma den om de brister du anser att finns. Observera att myndigheten inte har någon skyldighet att utreda din anmälan utan gör en egen bedömning om det finns skäl att utöva tillsyn.

Det är även möjligt att göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO). En anmälan till JO kan utmynna i ett beslut där socialtjänsten får kritik om det anses att myndigheten inte följt lagen. Även enskilda medarbetare på socialtjänsten kan JO-anmälas.

Du kan själv göra en anmälan via IVO:s eller JO:s hemsida. Men givetvis går det att anlita en jurist som hjälper dig med det. För det fall att du är intresserad av att anlita en jurist från Lawlines juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och eventuell tidsbokning. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (304)
2020-01-18 Byte av namn och personnummer
2020-01-15 Måste en myndighet ta emot digitala meddelanden?
2020-01-11 Överklaga 7 § LVU
2020-01-08 Är det försent att ansöka om brottsskadeersättning?

Alla besvarade frågor (76385)