Kan man ångra sig över ett äktenskapsförord/testamente?

FRÅGA
Min fru var osäkert i början av vårt ektenskap ock vile att vi skriver en avtal. Att legenheten e hennes om jag avlider o om hon avlider jag kan bor ilegh tils jag dör vi skrev en avtal ock hon fick min halva som gåva nu vill jag ångra mig kan jag det ?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte vilken typ av avtal det är fråga om så jag redogör vilka som är giltiga i ett äktenskap och möjligheten att fördela sin egendom vid dödsfall. Svaret finns att hitta i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Äktenskapsförord
Makar eller blivande makar kan bestämma vad som ska/inte ska ingå i en eventuell bodelning genom ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § 1 st. ÄktB). Äktenskapsförordet är endast giltigt om det är skriftligt och undertecknat av båda makarna och registreras hos skatteverket (7 kap. 3 § 2-3 st ÄktB). Förordets giltighet börjar gälla från och med att det har getts in till skatteverket för registrering, eller vid äktenskapets ingående för blivande makar om de ges in inom en månad från att äktenskapet ingicks (7 kap. 3 § 4 st. ÄktB).

Föravtal
Ett annat alternativ för makar att reglera sin egendom vid en bodelning är genom ett så kallat föravtal. Inför äktenskapsskillnad får makarna avtala om den kommande bodelningen. Ett sådant avtal kan även upprättas under ett pågående mål om äktenskapsskillnad (NJA 2004 s. 317). Föravtalet måste upprättas i en handling och skrivas under av båda makarna (9 kap. 13 § 1 st. ÄktB)

Övriga avtal
Andra avtal utom föravtal eller äktenskapsförord är ogiltiga och kan därför inte åberopas vid bodelningen (9 kap. 13 § 2 st. ÄktB).

Testamente
Enda sättet en person kan förfoga över sin kvarlåtenskap är testamente, andra avtal är ogiltiga och då ska arvet istället fördelas enligt den legala arvsordningen. Ett testamente är underställt vissa formkrav för att de ska vara giltiga (13 kap. 1 § ÄB). Testamentet ska vara skriftligt och bevittnas av två vittnen samtidigt när den som skriver testamentet signerar det. Även vittnena ska skriva under med sina namn. De behöver inte ha någon kännedom om vad testamentet innehåller men de måste veta att de vittnar ett testamente (10 kap. 1 § ÄB). Det finns även krav på vem som kan vara vittne som påverkar testamentets giltighet (10 kap. 4 § ÄB).

Slutsats
Det innebär således att för att avtalet först och främst ska vara giltigt så måste det uppfylla villkoren. Eftersom att jag inte har tillräckligt med information i din fråga kan jag inte avgöra vad det är för avtal och inte heller om det är bindande för dig eller inte. Om så är fallet så finns det en utväg - man kan upprätta ett nytt äktenskapsförord/föravtal/testamente och ange de nya villkoren eller att det gamla inte längre ska gälla. Det nya testamentet/äktenskapsförordet/föravtalet måste självklart också uppfylla kraven för att det i sin tur ska vara gällande och avsluta din bundenhet från det första.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,Ikram Asry
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98546)