Kan man ångra ett godkännande av testamente?

2017-04-20 i Testamente
FRÅGA
Hej.Jag har godkänt ett testamente.Kan jag ångra det?Det har framkommit förändringar som jag inte visste om när jag skrev på.Bland annat har vittnen som testatorn anlitat inte bevittnat hans namnteckning tillsammans med honom utan genom en mellanhand. Vad jag förstår så skall bevittningen ske samtidigt som testatorn skriver sitt namn.Vänligen Kjell Johansson
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga berör testamente och regleras i ärvdabalken (ÄB).

Jag uppfattar det som att du godkänt testamentet i form av testamentstagare. Du nämner att det framkommit förändringar som du inte visste om vid den tidpunkt du godkände testamentet. Bland annat att vittnena inte varit närvarande vid den tidpunkt då testatorn underskrev handlingen. Huvudregeln i svensk rätt är att ett godkännande av ett testamente anses innefatta ett avstående från möjligheten att föra en klandertalan.

Det finns dock rättsfall där personer godkänt testamenten då de inte haft vetskap om särskilda omständigheter som har föranlett att testamentet förklarats ogiltigt. I de fall har personen i fråga, trots ett godkännande av testamentet, fått rätt att föra en klandertalan. Med detta sagt är utgångspunkten i din fråga till stor del beroende av vilka förändringar som du inte varit medveten om vid tidpunkten då du godkände handlingen. Är det ”enbart” formkraven eller finns det andra omständigheter? Gränsdragningen till vad som anses vara särskilda omständigheter är inte helt klar. Dock har jag ännu inte hittat något rättsfall som behandlat felaktiga formkrav som en särskild omständighet.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Tolf
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2901)
2021-08-04 Vad kan man göra om ett testamente kränker laglotten?
2021-08-03 Hur länge kan utbetalning på legat dröja?
2021-08-02 Kan ett testamente göra föräldrar och syskon arvlösa?
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?

Alla besvarade frågor (94627)