FrågaAVTALSRÄTTGåva26/06/2020

kan man ångra ett gåvobrev?

Hej, min man fick sin pappas sommarstuga till sig i ett gåvobrev. Nu säger hans pappa att han kan ta tillbaka stugan om inte vi låter honom vara där några veckor på sommaren. Det står inget skrivet om detta i gåvobrevet. Kan han "ångra" gåvobrevet?

Lawline svarar

Hej!

För att ett gåvobrev avseende fast egendom ska vara giltigt krävs det att vissa formkrav är uppfyllda enligt 4 kap 1 och 29 §§ Jordabalken. Enligt dessa paragrafer framgår det att ett gåvobrev kräver samma formkrav som vid köp av fastighet. Det är fyra krav som måste uppfyllas för att gåvobrevet ska anses giltigt. 1) det måste vara skriftligt, 2) det måste innehålla förklaring av gåvogivaren att den namngivna fastigheten överlåts genom gåva till gåvomottagaren, 3) det ska framgå hur stor del av fastigheten som överlåts genom gåva, och 4) gåvobrevet måste slutligen skrivas under av både gåvogivaren och gåvomottagaren.

När gåvan fullbordats, dvs gåvobrevet är giltigt och överlämnats till mottagaren kan givaren inte ensidigt ändra gåvovillkoren, såvida inte han gjort förbehåll om det då gåvan lämnades. Givaren kan dock ändra ett villkor om det uppställts enbart i givarens intresse, detta framgår av NJA 2000 s. 262.

Innebörden av det nämnda är att din mans pappa inte kan lägga till villkor om nyttjanderätt av sommarstugan om inte detta står i gåvobrevet eller det gjordes förbehåll för att han ensidigt skulle få ändra villkoren då gåvan lämnades. En fullbordad gåva är dessutom bindande, vilket innebär att han inte heller kan "ångra" gåvobrevet och på så sätt ta tillbaka det.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sandra RustRådgivare