FrågaAVTALSRÄTTGåva30/06/2022

Kan man ångra en giltig gåva?

Hej, Jag är sambo med en tjej och jag gav 50 % av min bostadsrätt i gåva till henne. Det var en ren gåva. I bankens bolån och i bostadsrättens register står hennes namn som 50 % ägare till bostadsrätten. Det är dock jag som betalat allt och fortsätter betala. Hon har bara sitt namn där. Min fråga är, nu när vi separerar oss vad behöver vi göra för att inte åka på en skattesmäll? På vilket juridiskt sätt kan jag ta tillbaka den 50% jag gav till henne kostnadsfritt? Med vänlig hälsning, A.A.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar: (1) är det möjligt att återta en rättsligt giltig gåva samt (2) kommer du åka på en skattesmäll på grund av gåvan?

Är det möjligt att återta en gåva?

Eftersom du har gett din sambo en andel av din bostadsrätt (rättsligt klassificerad som lös egendom) så gäller reglerna i gåvolagen. Däri framgår att fyra rekvisit ska vara uppfyllda för att gåvan ska vara gällande, rent juridiskt (se 1 och 2 §§ gåvolagen):

(1) det har skett en förmögenhetsöverföring, 

(2) gåvan har överlämnats frivilligt, 

(3) det ska föreligga en gåvoavsikt hos gåvogivaren samt

(4) Gåvan ska ha kommit till mottagarens besittning. Exempelvis kan detta ha skett om du har upprättat ett skuldebrev som har kommit i din sambos besittning. 

Om dessa rekvisit är uppfyllda, har en rättsligt giltig gåva förekommit. Huvudregeln är att giltiga gåvobrev inte kan ångras. 

Om du har uppställt villkor i gåvobrevet som behövde uppfyllas för att gåvan skulle fullbordas, så finns det en möjlighet att gåvan aldrig fullbordades. Förutom det är det möjligt att ogiltigförklara gåvobrevet, däremot måste det handla om att avtalet har upprättats som följd av tvång, svikligt förledande, ocker eller dylikt, se 3 kap. 28-33 och 36 §§ avtalslagen

Det är svårt för mig att uttala mig om rekvisiten för en giltig gåva är uppfyllda i just ert fall, alternativt om en ogiltighetsgrund föreligger. Förhoppningsvis har du åtminstone fått lite vägledning i ditt ärende och lite klarhet i vilka bestämmelser som finns.

Att gåvan är giltig innebär att den andra halvan numera ägs av din före detta sambo och det är upp till henne att förvalta den. Det enda sätt för dig att få tillbaka den är exempelvis om hon (1) utfärdar ett gåvobrev och ger tillbaka andelen till dig eller (2) säljer den till dig och upprättar ett bevis på överlåtelsen i samband med detta.

För enkelhetens skull kommer jag utgå från att gåvan är giltig, så jag kan besvara din fråga om de skatterättsliga konsekvenserna. 

Kommer du åka på en ”skattesmäll”?

Innan 2004 så innehade Sverige en gåvoskatt som innebar att gåvor skulle betraktas som en inkomst hos gåvomottagaren och skulle därmed beskattas. Däremot gäller inte detta förhållande längre eftersom den har avskaffats. Detta förhållande kan man utläsa ur 8 kap. 2 § IL

Detta innebär att hon inte kommer behöva skatta på bostadsrättsandelen som hon mottog av dig. Du kommer inte heller åka på en ”skattesmäll”, eftersom du inte har fått in en inkomst som kan beskattas. 

Du (och din före detta sambo) kommer inte behöva skatta på bostadsrätten förrän ni (1) säljer den och (2) går i vinst. Ni kommer alltså endast behöva skatta på en eventuell kapitalvinst som uppkommit. 

Slutsats:

Förutsatt att du har upprättat ett giltigt gåvobrev, har bostadsrättsandelen numera övergått i hennes ägo. Om du däremot inte upprättat ett sådant, finns det en möjlighet att gåvan aldrig fullbordades. Vad gäller de skatterättsliga konsekvenserna torde det inte finnas några förrän du/ni säljer bostadsrätten till en vinst.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare