FrågaAVTALSRÄTTGåva26/10/2019

Kan man ångra en gåva?

Hej!

Jag har fått en bil, alltså utan kostnad av min förra hyresvärd. Nu har vi kommit i en rejäl konflikt och hyresvärden vill därför inte ge mig bilen. Jag har bevis när personen har skriftligt skrivit till mig att personen ger mig bilen.

Får personen göra såhär eller kan jag på något sätt kräva min rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gällande frågor om gåvor tillämpas lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen (GåvoL)).

Vad gäller för gåvor?

För att en överföring av pengar eller lösöre (föremål) ska räknas som en gåva krävs det att vissa kriterier är uppfyllda;

1. Det sker en förmögenhetsöverföring,
2. överföringen är frivillig, och
3. Det finns en gåvoavsikt: givaren vill berika mottagaren.

Om dessa kriterier är uppfyllda kan överföringen betraktas som en gåva, men för att denna gåva ska vara giltig krävs det att vissa andra villkor är uppfyllda.

Huvudregeln är att en gåva endast är giltig när tradition har skett, vilket betyder att gåvotagaren har fått gåvan i sin besittning. Detta innebär att en muntlig utfästelse om att gåvotagaren ska få något blir inte giltigt förens gåvan faktiskt har hamnat i gåvotagarens besittning (1 och 2 §§ GåvoL).

Däremot finns det undantag som gör att en gåva kan bli giltig ändå; det ena undantaget är om utfästelsen har skrivits ned av gåvogivaren i ett skuldebrev eller liknande urkund som i sin tur kommit i gåvotagarens besittning, och det andra undantaget är om utfästelsen kommer till allmänhetens kännedom (1 § GåvoL). Vid exempelvis utfästelse om att gåvotagaren ska få en bil så måste gåvogivaren skriva över bilen på gåvotagaren, med förutsättning att utfästelsen är giltig, det krävs alltså att gåvogivaren inte kan råda över föremålet för att äganderätten ska gå över.

Kan man ångra en gåva?

Om en överföring av pengar eller lösöre betraktas som en gåva och gåvan är giltig, det vill säga att den är i gåvotagarens besittning eller det finns en utfästelse i form av ett nedskrivet dokument eller skuldebrev, så har gåvotagaren äganderätten över gåvan. Att man har äganderätten över en egendom innebär att du äger föremålet och den kan inte tas tillbaka eller att gåvan ångras.

Vad gäller i ditt fall?

Utifrån din fråga uppfattar jag det som att din förra hyresvärd har utfäst (sagt/skrivit) att du ska få en bil av denne. Utfästelsen om gåvan har du fått skriftligt, genom ett skriftligt avtal, mail eller sms. Därefter har ni hamnat i en konflikt som gjort att hyresvärden inte längre vill ge dig gåvan. Utifrån din fråga finns det en del omständigheter som måste förtydligas för att ge dig ett bra svar, men jag kommer att redogöra så gott jag kan.

Om du har fått bilen i din besittning och denna värdeöverlåtelse betraktas som en gåva innebär detta att gåvan har fullbordats och du har äganderätten, vilket gör att hyresvärden inte kan ångra sin gåva. Om det däremot är fallet att hyresvärden endast har skrivit utfästelsen i ett skriftligt avtal, mail eller sms och du fortfarande inte har fått bilen i din besittning kan detta ge ett annat utfall. Beroende på hur den skriftliga utfästelsen ser ut, och hur det är skrivet kan det ge olika betydelse för om gåvan är bindande eller inte, i min mening är gåvan bindande om det är nedskrivet på papper (urkund) och det är speciellt utfäst att du ska få en bil av gåvotagaren. Om det är fallet att utfästelsen är bindande har du även i detta fall äganderätten och behöver inte lämna tillbaka gåvan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian ShadmehrRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”