Kan man ångra att man skrivit under kontrakt om studentskiva?

Muntligt avbrutet kontrakt

Hej. Har skrivit på ett skriftligt avtal skapat av ett företag som anordnar studentskivor, vilket min klass arrangerade. Sedan ville jag ur avtalet. Eleven, som tog hand om avtalet o bandet mellan företaget, skrev till mig att jag inte behövde betala någonting o att jag var ute ur avtalet. Sedan sa hon samma sak när jag pratade med henne. Sedan ville en till elev hoppa av kontraktet och klassen tyckte inte att alla kunde hoppa av så de sa att ingen (inklusive mig) fick hoppa av avtalet.

Gills muntligt avbrutet kontrakt av eleven som tog hand om avtalet eller skulle det bara gillas om kontraktet bröts mellan mig och företaget?

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Eftersom jag inte har tillgång till avtalet och dess utformning kan rent allmänt konstateras att huruvida du är bunden eller inte beror på avtalets utformning. Viktigt är om avtalsparterna är du och företaget eller om det är du och representanten för klassen. Troligen rör det sig om ett avtal mellan dig och företaget. Jag utgår vidare ifrån att det rör sig om ett cateringföretag som tillhandahåller en tjänst åt din klass.

Skulle det vara så att ni ska äta på en plats de tillhandahåller o.s.v. som går att jämställa med ett restaurangbesök så är det konsumentköplagen som gäller enligt vilken ingen ångerrätt finns.

Behörighet att häva avtalet.

Om vi utgår ifrån att avtalet har ingåtts mellan dig och företaget så kan inte din klassrepresentant "frigöra dig" från avtalet, om inte hen fått behörighet (fullmakt) av företaget att göra så vilket inget tyder på, se Avtalslagen 2 kap. 10 § https://lagen.nu/1915:218#K2. Det är i sådana fall företaget du får vända dig till för att frånträda avtalet. Ofta finns det ett slutdatum inom vilket företaget kan acceptera ändringar, ett gott råd är att kontakta företaget direkt.

Skulle det vara så att kontraktet ingåtts mellan dig och klassrepresentanten är ert muntliga hävande av kontraktet tillräckligt.

Ångerrätt.

Det är lite oklart om det är så att du ingått avtalet med företaget på distans, eller om ni faktiskt varit hos företaget (i deras lokal) och skrivit under avtalet. Har ni varit hos företaget och skrivit under så är konsumenttjänstlagen tillämplig enligt vilken det inte finns någon ångerrätt och du är då förmodligen bunden av avtalet, för konsumenttjänstlagen se https://lagen.nu/1985:716#R10. Återigen kontakta företaget ifråga direkt för att se om det går att lösa.

Är det så att avtalet har ingåtts på distans, lite förenklat; du och företaget har inte träffats i företagets lokaler, gäller lagen om distansavtal. Enligt denna lag har du ångerrätt 14 dagar från den dag avtalet ingicks, se 2 kap. 10 & 12 §§ https://lagen.nu/2005:59#K2P10. Viktigt är då att du kontaktar företaget direkt då det är företaget som är din avtalspart, inte klassrepresentanten, för att ångra avtalet.

Slutord.

Kontakta företaget och prata med de direkt istället för att gå igenom klassrepresentanten. En klass kan inte binda någon vid ett avtal, om inte avtalet t.ex. är mellan individen och klassen som förening. Det är alltid avtalsparterna som måste komma överens för att ett avtal ska hävas eller kunna ångras.

Om du stöter på svårigheter och vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende ber jag dig att kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Niclas FribergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning