Kan man ändra sitt personnummer?

2020-03-30 i Myndigheter
FRÅGA
Jag vill ändra 97 till 94 mitt personnummer har fel år
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är myndigheten skatteverket som kan fastställa ett nytt personnummer för en person efter ändring av uppgift om födelsetid. Skatteverket prövar normalt en begäran om ändring av födelsetid efter en uttrycklig begäran från en person.

Det finns ett starkt antagande att registrerade uppgifter i folkbokföringen är riktiga. Detta medför att den enskilde som vill åstadkomma en ändring måste presentera bevisning som medför att det klart framgår att de nya uppgifterna är riktiga.

Skatteverket har i sin praxis varit restriktivt med att ändra födelsetider. Det är inte tillräckligt att den sökande gör sannolikt att den nya uppgiften är riktig, utan detta måste klart framgå. Nedan följer ett antal exempel på handlingar som i normalfallet brukar anses styrka en persons födelsetid.

För personer födda i Sverige styrker vanligen utdrag ur svenska sjukhusjournaler eller motsvarande en persons födelsetid. För utländska medborgare födda i utlandet styrker i normalfallet ett giltigt hemlandspass i original personens födelsetid. Personen ska ha ansökt om hemlandspasset vid ett personligt besök hos den utfärdande myndigheten.

Ytterligare information finns att hämta på skatteverkets hemsida:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.3/330256.html

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (372)
2020-11-26 Myndighetsbeslut eller felaktig information?
2020-10-28 Är det straffbart att inte följa de allmänna råden angående covid-19?
2020-10-26 Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd
2020-10-24 Hur omprövar man ett beslut angående efterbeskattning av skatteverket?

Alla besvarade frågor (86576)