Kan man ändra i ett gåvobrev efter att gåvan givits?

2019-04-22 i Gåva
FRÅGA
HejFick en penninggåva av min moder för 2,5 år sedan.Skrevs gåvobrev men i det skrevs aldrig att det inte skulle utgöra förtida arv.Givaren har nu 2 år därefter kompletterat skriftligen att gåvan inte skall utgöra förtida arv.GÄLLER DETTA JURIDISKT?Finns ett fall som är principiellt liknande i Högsta Domstolen NJA 2000 s.262 där man anser att ändring av villkor är tillåtet om gåvogivare o gåvotagare är överens.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om en ändring av ett gåvobrev. Eftersom detta är en typ av avtal, så kommer jag prata om avtalsrättsliga principer och även ta upp rättsfallet som du nämnde.

Avtalsvillkor kan alltid ändras!

Gåvan har redan givits, alltså är förutsättningen för att en ändring ska tillåtas att både gåvogivaren och gåvotagaren (din mamma och du) är överens.

Du har redan tittat på NJA 2000 s. 262, men jag kan ändå tillägga att detta fall handlar om att gåvogivarens avsikter ska respekteras och därför måste man komma överens om att ändra gåvobrevet.

Mina råd:

För att det ska vara tveklöst att din mamma "var med på det" så är det enklast att ni båda skriver under ett nytt gåvobrev där ni även tillägger att det gamla inte gäller längre.

Ni har redan kompletterat gåvobrevet och detta gäller också, men som sagt så blir det ännu tydligare att upprätta ett nytt gåvobrev istället.

Jag hoppas att detta har hjälpt! Om du skulle ha fler frågor så är det bara till att skicka in en ny fråga!

Allt gott!

Med vänliga hälsningar,

Alicia Yngstrand
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (553)
2019-08-23 Gåvovillkor i efterhand?
2019-08-19 Kan en gåva behöva återgå till givarens dödsbo?
2019-08-17 Får man behålla gåvor vid en separation?
2019-08-13 Hur ger jag tillbaka en fastighet jag mottagit som gåva?

Alla besvarade frågor (72196)