Kan man åberopa bevis som framkallats genom tortyr?

Har en fråga ang. den fria bevisföringen i Sverige; låt oss säga att en person som faktiskt gjort sig skyldig till ett narkotikabrott, befinner sig i ett annat land där hen genom tortyr (EJ genomförd av svensk polis) tvingas erkänna sig skyldig och berätta var hen gömt narkotikan. Om svensk polis nu åker till platsen som den misstänkte genom tortyr pekat ut och finner narkotikagömman samt att det även vidare går att säkerställa att narkotikan tillhör den misstänkte genom exempelvis DNA-prov på den utpekade platsen, är det då sant att man i svensk domstol har rätt till att åberopa denna bevisning, där det ställs utom allt rimligt tvivel att den misstänkte faktiskt gjort sig skyldig till narkotikabrott, trots att bevisningen framkommit genom olagliga medel (tortyr)?

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Den fria bevisföringen som råder i Sverige anses framgå av rättegångsbalken (1942:720) (RB) 35:1, där det i princip framgår att rätten efter en samvetsgrann prövning av allt som framkommit i målet ska avgöra saken. Med det menas att varje bevis som åklagaren lägger fram under huvudförhandlingen ska domarna beakta och värdera när de ska bestämma den tilltalades skuld. Dock: ”ingen lag utan undantag”. I Sverige gäller Europakonventionen som svensk lag. Europadomstolen är mycket mer benägen att avvisa viss typ av bevisning än vad svenska domstolar är, dock har Sveriges domstolar att rätt sig efter Europadomstolens praxis.

Det finns flera domar från Europadomstolen där viss bevisupptagning under förundersökningen har ansetts strida mot Europakonventionens art. 3 och art. 6. I ett fall hade en man sålt knark på en tysk gata. Polisen kom. I försök att gömma undan den starkaste bevisningen dvs. knarket, svalde mannen några plastbollar med knark i. Polismännen orkade dock inte vänta på att plastbollarna skulle komma ut den naturliga vägen. Mannen tvingades inta kräkmedel. Mannen vände sig till Europadomstolen. Domstolen förklarade att bevisningen säkrats på ett sätt som närmast liknade tortyr och att en åklagare inte får väcka åtal med stöd av sådan bevisning.

I Sverige har en åklagare skyldighet att väcka åtal då ”tillräcklig skäl” föreligger, se RB 20:6. Tillräckliga skäl föreligger då åklagaren har en stark tro på att den bevisning denne har tillhanda kommer få den tilltalade fälld. Åklagaren kan alltså åberopa bevisning som framskaffats genom tortyr om åklagaren också har annan bevisning som är starkare och den starkare bevisningen då kan ligga till grund för den tilltalades skuld. Bevisning framskaffad genom tortyr får aldrig ligga till grund för en fällande dom. Att observera är dock RB 23:12 som stadgar ett förbud att under förundersökningen vid förhör använda sig av tortyr eller andra otillbörliga metoder för att komma åt bevisning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”