Kan man åberopa bevis som framkallats genom tortyr?

2016-10-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Har en fråga ang. den fria bevisföringen i Sverige; låt oss säga att en person som faktiskt gjort sig skyldig till ett narkotikabrott, befinner sig i ett annat land där hen genom tortyr (EJ genomförd av svensk polis) tvingas erkänna sig skyldig och berätta var hen gömt narkotikan. Om svensk polis nu åker till platsen som den misstänkte genom tortyr pekat ut och finner narkotikagömman samt att det även vidare går att säkerställa att narkotikan tillhör den misstänkte genom exempelvis DNA-prov på den utpekade platsen, är det då sant att man i svensk domstol har rätt till att åberopa denna bevisning, där det ställs utom allt rimligt tvivel att den misstänkte faktiskt gjort sig skyldig till narkotikabrott, trots att bevisningen framkommit genom olagliga medel (tortyr)? Tack på förhand.
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Den fria bevisföringen som råder i Sverige anses framgå av rättegångsbalken (1942:720) (RB) 35:1, där det i princip framgår att rätten efter en samvetsgrann prövning av allt som framkommit i målet ska avgöra saken. Med det menas att varje bevis som åklagaren lägger fram under huvudförhandlingen ska domarna beakta och värdera när de ska bestämma den tilltalades skuld. Dock: ”ingen lag utan undantag”. I Sverige gäller Europakonventionen som svensk lag. Europadomstolen är mycket mer benägen att avvisa viss typ av bevisning än vad svenska domstolar är, dock har Sveriges domstolar att rätt sig efter Europadomstolens praxis.

Det finns flera domar från Europadomstolen där viss bevisupptagning under förundersökningen har ansetts strida mot Europakonventionens art. 3 och art. 6. I ett fall hade en man sålt knark på en tysk gata. Polisen kom. I försök att gömma undan den starkaste bevisningen dvs. knarket, svalde mannen några plastbollar med knark i. Polismännen orkade dock inte vänta på att plastbollarna skulle komma ut den naturliga vägen. Mannen tvingades inta kräkmedel. Mannen vände sig till Europadomstolen. Domstolen förklarade att bevisningen säkrats på ett sätt som närmast liknade tortyr och att en åklagare inte får väcka åtal med stöd av sådan bevisning.

I Sverige har en åklagare skyldighet att väcka åtal då ”tillräcklig skäl” föreligger, se RB 20:6. Tillräckliga skäl föreligger då åklagaren har en stark tro på att den bevisning denne har tillhanda kommer få den tilltalade fälld. Åklagaren kan alltså åberopa bevisning som framskaffats genom tortyr om åklagaren också har annan bevisning som är starkare och den starkare bevisningen då kan ligga till grund för den tilltalades skuld. Bevisning framskaffad genom tortyr får aldrig ligga till grund för en fällande dom. Att observera är dock RB 23:12 som stadgar ett förbud att under förundersökningen vid förhör använda sig av tortyr eller andra otillbörliga metoder för att komma åt bevisning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (334)
2020-10-18 Vad innebär det att vara kallad till en bevisupptagning?
2020-10-11 Fastställelsetalan om äganderätt till hund.
2020-10-11 Beslag av vittnes mobil och advokatens uppgift
2020-10-10 Räcker ett erkännande för fällande dom i brottmål?

Alla besvarade frågor (85278)