Kan målsägande behöva betala rättegångskostnader?

FRÅGA
Hej. Jag blev utsatt för ett ofredande igår, och anmälde det "till åtal" eller vad man säger. Min fråga är: Kan jag behöva betala rättegångskostnaderna ifall detta, mot förmodan, går till åtal och jag inte "vinner"?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bakgrund

Brottet ofredande hittar du i 4 kap. 7 § brottsbalken (BrB) och är ett så kallat angivelsebrott om ofredandet inte sker på allmän plats (se 4 kap. 11 § BrB). Detta betyder att det krävs att du som målsägande anger brottet till åtal för att en åklagare ska kunna inleda en förundersökning och eventuellt väcka åtal. Eftersom du nu har angivit brottet är det upp till åklagaren att fatta beslut i åtalsfrågan, se 23 kap 20 § rättegångsbalken (RB).

Om åklagaren fattar beslut om att väcka åtal kommer du få ställning som målsägande och kommer då kallas till rättegång för att berätta om din upplevelse, i ett så kallat partsförhör (37 kap 1 § RB).

Kostnaderna

Regler om rättegångskostnader i brottmål finns i 31 kap RB och tar främst sikte på när och hur en tilltalad (den som misstänkts ha begått brottet) ska ersätta statens rättegångskostnader. Målsägande behöver som huvudregel inte betala några rättegångskostnader, med vissa få undantag. I 31 kap 3 § RB fastställs att om målsägande har gjort angivelse (som du har gjort när du anmälde brottet) utan skäl kan målsägande behöva ersätta rättegångskostnaderna. Bestämmelsen siktar alltså in sig på fall där en målsägande ljugit ihop en historia av någon anledning som sedan har lett till åtal. Jag förstår att det inte är tillämpligt i ditt fall, eftersom du faktiskt utsatts för ett riktigt brott.

Det andra fallet när en målsägande blir ersättningsskyldig är om denne enligt 31 kap 4 § 2 st. RB genom vårdslöshet har vållat extra kostnader för staten i rättegången. Exempel på när det kan vara fallet är om målsägande upprepade gånger inte dyker upp vid huvudförhandling eller lämnar vilseledande uppgifter som fördyrar rättegången. Detta kommer inte heller bli aktuellt i ditt fall, så länge du kommer till domstolen och sanningsenligt svarar på de frågor du får.

Med andra ord så kommer du inte behöva betala en krona om åtal skulle väckas i frågan. Kostnaderna faller på staten, och om den tilltalade blir dömd så kan denne bli ersättningsskyldig.

Jag hoppas att du känner att detta besvarade din fråga. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen med ytterligare funderingar!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (244)
2021-08-31 Vem är vinnande respektive tappande part i ett tvistemål?
2021-08-29 Hyresmål i hovrätten
2021-06-30 rättegångskostnader vid brottmålsdom
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?

Alla besvarade frågor (95917)