Kan makes egendom ingå i konkursbo efter enskild firma?

2020-08-18 i Konkurs
FRÅGA
Jag har en enskild firma och är idag Sambo. Vi ska nu gifta oss och vill försäkra oss att huset som min partner äger till hundra procent, inte kan komma att beslagtas vid en eventuell konkurs då jag har en enskild firma med cafe- verksamhet. Vi vill alltså vara säkra på att huset då inte räknas med i konkursboet, om konkurs mot förmodan i framtiden skulle drabba företaget dvs den enskilda firman som jag äger.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad ska ingå i ett konkursbo?

Huvudregeln för vilken egendom som ingår i ett konkursbo är relativt enkel. All egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades ska ingå i konkursboet (3 kap 3 § konkurslagen). Skulle din firma meddela konkurs skulle således all egendom som tillhör firman ingå i konkursboet. Eftersom du har en enskild firma är du personligt ansvarig för verksamheten och all egendom som tillhör dig skulle även ingå.

Egendom du inte äger ska inte ingå i konkursboet. Om din sambo är ensam ägare till huset ska huset således lämnas utanför firmans eventuella konkurs.

Vad händer när ni gifter er?

Äganderätten i sig förändras inte vid ingående av äktenskap. Var make råder över sin egendom och svara för sina skulder (1 kap 3 § äktenskapsbalken). Alltså med inte äktenskapet att makens hus skulle komma att ingå i konkursboet efter din firma.

OBS: äganderätt är inte att blanda ihop med giftorätt (jfr 1 kap 3 § och 7 kap 1 § äktenskapsbalken). Giftorätt är endast aktuellt vid bodelning (10 kap 1 § äktenskapsbalken).

Sammanfattning

Egendom som tillhör gäldenären när konkurs meddelas ska ingå i konkursboet. Om det är din framtida make som ensam äger huset ska huset inte ingå i konkursboet. Att ni gifter er påverkar inte den äganderätten.

Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (271)
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?
2021-10-20 Vilket lagrum reglerar obestånd?
2021-10-03 Överta fastighet som lämnats osåld i konkurs

Alla besvarade frågor (97474)