Kan makar skriva äktenskapsförord för att göra andelar i företag till enskild egendom?

Kan man skriva ett äktenskapsförord under bestående äktenskap och göra sin andel i ett handelsbolag resp aktiebolag till enskild egendom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskap och äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Ett äktenskapsförord är ett avtal i vilket makar, eller blivande makar, kan avtala om att viss egendom ska vara enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Detta gör man eftersom enskild egendom ska hållas utanför en framtida bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Det är upp till makarna att i äktenskapsförordet själva välja vilken egendom som ska vara enskild och vilken som ska vara giftorättsgods. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av makarna (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Äktenskapsförordet ska också registreras hos Skatteverket för att vara giltigt (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB)

Huvudregeln är att villkor i äktenskapsförord ska accepteras. Det finns dock en möjlighet att jämka villkor i ett äktenskapsförord om det är oskäligt (12 kap. 3 § ÄktB). För att jämkning ska komma i fråga ska man göra en helhetsbedömning av situationen. Denna möjlighet till jämkning tillämpas dock restriktivt. Det kan ske till exempel om den ena maken tvingats att skriva under ett äktenskapsförord mot sin vilja.

Svaret på din fråga är alltså ja, man kan skriva ett äktenskapsförord där man skriver att ens del i ett företag till enskild egendom. Ni bör dock komma ihåg att avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, och såldes ska ingå i en framtida bodelning (7 kap. 2 § andra stycket). Om detta inte är vad ni önskar kan ni i äktenskapsförordet skriva att även avkastning av enskild egendom ska vara enskild.

Om ni vill kan ni enkelt och till ett fast pris upprätta ett äktenskapsförord via vår avtalstjänst. Den hittar ni på https://lawline.avtalsrobot.se/.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”