Kan makar skriva äktenskapsförord för att göra andelar i företag till enskild egendom?

FRÅGA
Kan man skriva ett äktenskapsförord under bestående äktenskap och göra sin andel i ett handelsbolag resp aktiebolag till enskild egendom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskap och äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Ett äktenskapsförord är ett avtal i vilket makar, eller blivande makar, kan avtala om att viss egendom ska vara enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Detta gör man eftersom enskild egendom ska hållas utanför en framtida bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Det är upp till makarna att i äktenskapsförordet själva välja vilken egendom som ska vara enskild och vilken som ska vara giftorättsgods. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av makarna (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Äktenskapsförordet ska också registreras hos Skatteverket för att vara giltigt (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB)

Huvudregeln är att villkor i äktenskapsförord ska accepteras. Det finns dock en möjlighet att jämka villkor i ett äktenskapsförord om det är oskäligt (12 kap. 3 § ÄktB). För att jämkning ska komma i fråga ska man göra en helhetsbedömning av situationen. Denna möjlighet till jämkning tillämpas dock restriktivt. Det kan ske till exempel om den ena maken tvingats att skriva under ett äktenskapsförord mot sin vilja.

Svaret på din fråga är alltså ja, man kan skriva ett äktenskapsförord där man skriver att ens del i ett företag till enskild egendom. Ni bör dock komma ihåg att avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, och såldes ska ingå i en framtida bodelning (7 kap. 2 § andra stycket). Om detta inte är vad ni önskar kan ni i äktenskapsförordet skriva att även avkastning av enskild egendom ska vara enskild.

Om ni vill kan ni enkelt och till ett fast pris upprätta ett äktenskapsförord via vår avtalstjänst. Den hittar ni på https://lawline.avtalsrobot.se/.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 18Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-10-02 16:59
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1011)
2019-10-22 Betalar min efterlevande make mina skulder trots äktenskapsförord?
2019-10-21 Kan utlänningar gifta sig i Sverige?
2019-10-16 Kan jag få det jag anser att är mitt, trots äktenskapsförord?
2019-10-15 Kan äktenskapsförord jämkas?

Alla besvarade frågor (73866)