Kan makar skänka enskild egendom till varandra?

FRÅGA
Genom ett gåvobrev har min make erhållit en fastighet. Det är skrivet som enskild egendom i äktenskapet. Kan jag skriva mig på fastigheten så båda kan göra rotavdrag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta bestämmelser om enskild egendom hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB).

Enskild egendom ett undantag från giftorättssystemet

Huruvida någonting är enskild egendom eller ej spelar egentligen ingen roll under det löpande äktenskapet. Makar äger nämligen all sin egendom själva, och inga ägarförhållanden förändras i och med att giftermålet ingås (ÄktB 1 kap. 3 §). Att en makes tillgångar utgör enskild egendom får endast betydelse vid äktenskapets eventuella upplösning, då det innebär att denna egendom inte kommer ingå i giftorättsgodset som delas lika mellan makarna (ÄktB 7 kap. 1 §). Enskild egendom kan precis som du förklarat uppkomma genom en föreskrift i gåvobrev.

Du skriver att du vill skriva dig på fastigheten, vilket jag tolkar som att du vill att din make "skriver över" en del av den till dig. Det får mig att misstänka att du menar att din make ska "skriva över" en del av den till dig, eftersom ägandeskap över fastigheten är ett kriterium för att få göra rotavdrag. Om du menar att "skriva sig" på adressen, dvs. folkbokföring, finns för övrigt inget hinder mot detta.

Ni kan båda nyttja ert respektive rotavdrag på fastigheten om ni är delägare till den, vilket enklast sker genom att ni upprättar ett gåvobrev från din make till dig. Gåvor mellan makar regleras på ett särskilt vis och kräver att gåvobrevet registreras hos skatteverket (ÄktB 8 kap. 1 § och ÄktB 16 kap. 1 §). Senare måste även begära ändring i lagfarten hos Lantmäteriet. Det gör ni genom att skicka in (det godkända) gåvobrevet tillsammans med denna blankett (lagfartsblankett).

Att fastigheten utgör enskild egendom är inget hinder mot att din make skänker dig en andel av den som gåva, men notera att äganderätten de facto kommer att övergå till dig med den andel ni bestämt. Hans enskilda egendom minskas då i motsvarande mån. Vid en eventuell bodelning kommer din make att få behålla hela sin andel själv, medans din andel som utgångspunkt kommer delas mellan er som giftorättsgods.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1093)
2020-05-27 Skydda tillgångar vid äktenskap
2020-05-24 Hur påverkar ett äktenskapsförord fördelningen av egendomen vid en skilsmässa och när ingår en fastighet som inte är gemensam bostad i giftorättsgodset?
2020-05-23 Kan man ärva sin makes skulder?
2020-05-20 Vad räknas som egendom?

Alla besvarade frågor (80335)