Kan makar avtala om att egendom ska bli enskild?

2021-03-21 i Testamente
FRÅGA
Hejsan..Min mamma och hennes nya man bor i huset som min mor ägde redan innan dom gifte sig. Dom vill nu skriva så att huset är hennes enskilda egendom så att vid hans bortgång så behöver hon inte köpa ut hans son från det och att vi, hennes bröstarvingar, ärver det efter hennes bortgång. Hennes man ska även kunna bo kvar om hon skulle gå bort innan honom. Hur går man till väga, är det i testamentet man skriver detta?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller att förklara huset som enskild egendom så görs det via ett äktenskapsförord. Genom att upprätta ett äktenskapsförord mellan makarna så kan en bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller en av makarna ska betraktas som enskild egendom (7 kap. 3 § första stycket äktenskapsbalken). Enskild egendom tas inte med i en framtida bodelning och förblir i detta fallet din mammas egendom och tillfaller hennes kvarlåtenskap (7 kap 2 § punkt 1 äktenskapsbalken), giftorättsgods är det enda som ingår i bodelningen (10 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Det finns inte riktigt formkrav på hur ett äktenskapsförord ska skrivas, det som krävs är bl a att det är skriftligt samt daterat och undertecknat av båda makarna (7 kap. 3 § andra stycket äktenskapsbalken). Det ska tydligt framgå vilken egendom det ter sig och och det ska vidare registreras hos skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket äktenskapsbalken).

Vidare gällande frågan om att efterlevande make ska bo kvar i det i händelse av ena makens död så ska det ske genom ett testamente. Efterlevande make ska således få nyttjanderätt till huset.

Formkraven för ett testamente är bl a att testamentet ska vara skriftligt och tydligt uttrycker hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Det är viktigt eftersom att testatorn inte är vid liv och kan inte tydliggöra sin vilja utöver det som står i testamentet, utöver det ska även testamentet upprättas med två vittnen (10 kap. 1 § ärvdabalken). Det ska framgå tydligt vem det är som ska ta emot egendomen eller i detta fall få nyttjanderätt, i Sverige anger man personnummer för att oklarheter inte ska uppstå. Det kan vara en väldigt komplicerad process att skriva testamente och regler om det finns i 10 kap ärvdabalken.

Rekommendation

Att skriva ett testamente och äktenskapsförord kan vara komplicerat i och med att det ställs strikta formkrav för att det ska vara giltigt, åtminstone när det gäller testamente. Därför rekommenderar jag dig att boka tid med vår juristbyrå här, eller ringa oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96531)