FrågaARBETSRÄTTAnställningsformer30/06/2022

Kan LAS tillämpas för projektanställningar?

Kommer projektanställning in under LAS om man har haft olika projektanställningar 2 år under en 5 års period?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En projektanställning utgör en allmän visstidsanställning, vilket regleras i 5 § LAS. En projektanställning är alltså en tidsbegränsad anställning där arbetsgivaren inte behöver ange skäl för tidsbegränsningen. I lagen anges även att en allmän visstidsanställning kan övergå till en tillsvidareanställning om en arbetstagare har varit anställd hos en arbetsgivare under mer än två år under en period av fem år. (5 a § LAS) I ditt fall kan din projektanställning eventuellt övergå till en tillsvidareanställning om du arbetat hos samma arbetsgivare under mer än två år. En allmän visstidsanställning upphör oftast när anställningsperioden enligt avtalet gått ut eller när arbetet är slutfört, om inget annat avtalats. (4 § LAS


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!


Vänligen, 


Isabella BrarRådgivare