Kan Kronofogden utmäta bortgiven egendom?

Hej! Jag har skulder som jag inte ska kunna betala tillbaka och därmed kommer Kronofogden utfärda ett beslut om utmätning för mig inom några månader. Än så länge har jag inte blivit kontaktad av Kronofogden dock är det bara en tidsfråga. Jag tänker skänka vissa av mina tillgångar (såsom bil, sparpengar, osv.) till personer i min familj. Dock undrar jag om det kan förekomma något risk för dessa tillgångar att bli tillbakatagna av Kronofogden då det är dags för utmätningen. Med andra ord, kan Kronofogden mäta ut tillgångar som jag ger bort innan beslutet om utmäning bekräftas? Tusen tack för hjälpen på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom det framgår att du har skulder som du inte kan betala är det här fråga om generalexekution. Kronofogdens utmätningar av konkursbon till följd av generalexekution regleras framförallt i konkurslagen (KonkL). Regler om utmätning finns i utsökningsbalken (UB).

Egendom som tillhör konkursboet

När du som privatperson går i konkurs har Kronofogden rätt att ta värdefull egendom i anspråk för att kunna driva in din skuld. De får alltså ta din egendom och sälja den för att kunna betala tillbaka delar av dina skulder till dem som du är skyldig pengar (1 kap. 1 § KonkL). All egendom som tillhör dig vid konkursbeslutet och som du fått under konkursens gång ska ingå i konkursboet (3 kap. 3 § KonkL). Egendomen måste utöver det vara överlåtbar och ha ett förmögenhetsvärde för att kunna utmätas. Egendom som tillhör en ekonomisk enhet eller som tillhör ditt beneficium får inte utmätas (5 kap. 1 § UB). Det är till exempel sådan egendom som är väsentlig för dig och din familj. Tanken är att du ska kunna fortsätta leva ett normalt liv även efter utmätningen. 

Återvinning

Huvudregeln är med andra ord att sådan egendom som inte är din vid konkursbeslutet inte ska ingå i konkursboet och därför inte kan utmätas. Det finns dock ett omfattande undantag till denna huvudregel som införts för att förebygga att folk ger bort all sin värdefulla egendom innan ett konkursbeslut. Bortgiven egendom kan nämligen återvinnas. Det innebär att egendom som du gett bort och som inte längre tillhör dig kan hämtas tillbaka och då ändå ingå i konkursboet. Den egendom som getts bort mindre än fem år från fristdagen (alltså från den dag som ansökan om konkurs kom in till Tingsrätten) till människor som inte är närstående till dig kan återvinnas om det inte framgår att gåvomottagaren var i god tro (4 kap. 2 § KonkL och 4 kap. 5 § tredje stycket KonkL). Om gåvan däremot getts till en närstående presumeras denna vara i ond tro, det vill säga medveten om att gåvan inte var tillåten, och en sådan gåva kan återvinnas även om det gått mer än fem år (4 kap. 5 § tredje stycket KonkL). Som närstående räknas familj, släkt och nära vänner (4 kap. 3 § KonkL). Om du gett bort egendom ett år innan fristdagen till någon icke närstående, motsvarande tre år till någon som är närstående, ska egendomen återvinnas om du inte kan visa att du hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade dina skulder efter gåvan (4 kap. 6 § KonkL). Eftersom det framgår av din fråga att du inte kan betala dina skulder och att det är därför som du funderar på att ge bort egendom så är regeln inte relevant för dig.

Slutsats

Med tanke på att du tänker skänka egendom till personer i din familj är detta att räkna som gåva till närstående. Det innebär att egendomen som du tänker ge bort inte är skyddad från att kunna återvinnas och därmed utmätas av Kronofogden om det inte gått mer än tre år mellan gåvan och konkursansökan. Om det gått mindre tid än tre år måste du kunna visa att du hade kvar utmätningsbar egendom som motsvarade dina skulder efter gåvan för att gåvan ska vara skyddad. Jag gör bedömningen att det inte är fråga om det här. Avslutningsvis blir det enkla svaret på din fråga därför att: Ja, Kronofogden kan utmäta tillgångar som du ger bort innan beslut om utmätning bekräftas. 

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Återvinning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”