FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuldsanering24/08/2020

Kan kronofogden återta gåvor om man har beviljats skuldsanering?

En kompis till mig har skuldsanering till och med hösten 2022. Förra året överlämnade han en traktor med betydande värde till sin son som gåva. Har kronofogden rätt att återta traktorn om gåvobrev är upprättat.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det är möjligt för kronofogden att återta gåvor trots att man har beviljats skuldsanering.

Skuldsanering

Regler om skuldsanering finns i skuldsaneringslag (SKUL). Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen för de skulder som omfattas av skuldsaneringen (1 § SKUL). Skuldsanering görs via ansökan till kronofogden. För att kunna få ansökan beviljad måste man uppfylla de krav som återfinns i lagen (5 – 10 § SKUL). Om ansökan beviljas, blir gäldenären fri från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen i den utsträckning som dessa sätts ned. Gäldenären befrias även från ansvar för betalningen av skulder som inte är kända i ärendet, om det inte är en sådan skuld som är undantagna enligt lagen (47 § SKUL).


Återtagande av gåvor

Under vissa omständigheter kan kronofogden ta tillbaka gåvor – s.k. återvinning. Regler om återvinning finns i 4 kap. konkurslagen (KonkL). För att kunna göra detta måste vissa förutsättningar vara uppfyllda, bl.a. ska gäldenären ha försatts i konkurs. Det är endast vid konkurs som återvinning av egendom kan ske. Andra förutsättningar som ska uppfyllas vid återtagande av gåvor kan du läsa mer i 4 kap. 6 § KonkL.


Hur förhåller sig skuldsanering till konkurs?

Skuldsanering är underordnat konkurs. En ansökan om skuldsanering förfaller om gäldenären försätts i konkurs (54 § SKUL). Detta innebär att en borgenär kan motsätta sig gäldenärens ansökan om skuldsanering genom att ge in en konkursansökan. Om ansökan om konkurs bifalls, stoppas skuldsaneringsförfarandet omedelbart. Alltså under tiden man väntar på svar finns det möjlighet att man kan försättas i konkurs.

När man har fått beviljad skuldsanering kan beslutet omprövas (48 § SKUL). Ifall att kronofogden vid omprövningen kommer fram till att upphäva skuldsaneringen kan gäldenären försättas i konkurs.


Har kronofogden rätt att återta gåvan?

Som sagt ovan kan kronofogden endast återta gåvor om gäldenären (din kompis) har försatts i konkurs. Ifall att din kompis inte har fått skuldsaneringen beviljad, kan hen försättas i konkurs under tiden då hen väntar på svar. Försätts hen i konkurs, har kronofogden då möjlighet att återta gåvor.

Om jag har förstått rätt så har din kompis beviljats skuldsanering. Detta innebär då att hen kan endast försättas i konkurs om kronofogden skulle upphäva skuldsaneringen efter en omprövning.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nabyiel MarionellRådgivare
Hittade du inte det du sökte?