FrågaKÖPRÄTTKöplagen21/11/2017

Kan köpet hävas om hunden visar sig vara sjuk?

Jag köpte en 4 årig hund som 2 månader efter köpet fick diskbråck. Hos veterinär konstaterades att hans kotor i ryggen var kraftigt förkalkade men prognosen såg god ut. Nu när han fått ett återfall ser diagnosen inte bra ut alls och jag vill att köpet ska gå tillbaka. Innan köp gjordes en hälsoundersökning och köpet gjordes med en muntlig försäkran om att han var frisk. Vad gäller nu? Tidigare ägare hänvisar till köplagen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att både du och säljaren är privatpersoner. Vilket innebär att köplagen (KöpL) är tillämplig. Hade säljaren varit en näringsidkare hade konsumentköplagen blivit tillämplig, eftersom det inte framkommer i frågan så kommer jag att besvara frågan utifrån köplagen.

Vad krävs för att häva ett köp enligt köplagen?

Det du vill göra är att häva köpet. Hävning av köp ska ske om ett fel föreligger som är av väsentlig betydelse för er samt att säljaren borde ha insett det (30 och 39 § KöpL).

Föreligger det fel?

Först måste det alltså föreligga ett fel. Det kan här röra sig om ett faktiskt fel på hundens beskaffenhet (som följer av avtalet) eller att det går emot vad säljaren har sagt vid köpets ingående (17 §och 18 § KöpL). Det får anses avtalat att du ville köpa en frisk hund. Hunden visade sig inte var frisk och därav inte följer av vad som kan vara avtalat. Egentligen inte heller av vad som säljaren utlovande genom den muntliga försäkran. Det kan därför antas att det föreligger ett fel på hunden.

Kan ni åberopa felet?

För att du ska kunna åberopa felet får du inte ha vetat om felet vid köpet. Felet ska inte heller varit möjligt att upptäcka vid undersökningen av hunden (20 § KöpL). Det rör sig om synbara fel, dolda fel kan fortfarande göras gällande. Detta innebär att om felet kunde ha upptäckts vid undersökningen kommer du inte kunna göra det gällande.

Om säljaren har handlar i strid mot tro och heder, exempelvis vetat om felet, kommer du kunna göra felet gällande även fast du borde ha upptäckt felet vid undersökningen.

Felet måste även ha förelegat innan du köpte hunden. Fanns sjukdomen innan köpte har säljaren ansvaret för felet även om felet visar sig senare. Men om felet har uppkommit efter du fick hunden kommer du ha ansvaret för felet. Sjukdomen måste således ha funnits redan innan du köpte hunden (21 § KöpL).

Reklamation inom skälig tid?

Du måste även reklamerar felet inom skälig tid från det att du upptäckte felet för första gången. Om du inte har reklamerat inom skälig tid så kommer möjligheten till att åberopa felet och häva köpet att gå förlorad (32 § KöpL).

Sammanfattning

För att du ska kunna häva köpet krävs det alltså att det föreligger fel, felet fanns innan du köpte hunden, att felet är av väsentlig betydelse för er (säljaren måste insett det), samt att du har reklamerat i tid. Är allt det här uppfyllt kommer du kunna häva köpet men brister det i något så kommer ni inte kunna göra felet gällande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia WedinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo