FrågaKÖPRÄTTKöplagen21/07/2019

Kan köpet gå tillbaka trots att man avtalat om något annat?

Jag sålde en bil för 3 dagar sen där vi skrev kvitto samt att köparen ej kunde återlämna bilen och att jag ej kunde kräva den tillbaka. Men nu har där uppkommit ett fel på bilen och köparen vill anmäla mig om jag inte tar tillbaka den. Måste jag köpa tillbaka en nu defekt bil?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Jag utgår från att du sålt bilen i egenskap av privatperson till en annan privatperson vilket gör att köplagen (köpl) är tillämplig, 1 § köpl. Köplagen gäller dock inte i den mån som annat följer av avtalet, köplagen är alltså dispositiv enligt 3 § köpl. Jag tolkar din fråga som att ni avtalat om ett allmänt förbehåll att det inte går att lämna tillbaks bilen. Detta gäller då framför köplagens regler om fel, men inte alla. 19 § köpl berör just när man sålt en vara i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll vilket jag anser att det avtalsvillkoret som ni kommit överens om är. Då anses varan felaktig om

1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, 2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller 3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta.

Det framgår inte av din fråga vad för typ av fel som gör att köparen skulle vilja lämna tillbaks bilen vilket gör det svårt för mig att bedöma just din situation. Om du lämnat uppgifter som att bilen har 250 hästkrafter när den i själva verket bara har 100 så kan det falla in under punkt 1. Ett exempel som faller in under punkt 2 kan till exempel vara om du underlåter att meddela säljaren att bromsarna inte fungerar. Det kan alltså vara så att köparen har rätt att lämna tillbaks bilen till dig. Något som också kan vara relevant är att köparen har undersökningsplikt och att han då inte får åberopa fel som han borde märkt vid undersökningen, 20 § andra stycket köpl.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil BengtssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo