Kan köparen reklamera fem månader efter köp?

2019-09-15 i Köplagen
FRÅGA
Hej.Min grabb sålde en moped (11 år gammal) mitten av mars i år, som han kört i 2 år utan några elektriska problem. Allt verkade frid och fröjd tills dagen efter. Köparen hörde av sig via sms och meddelade att han inte fick start på mopeden efter att ha tankat den??!! Grabben har försökt, via sms och telefonkontakt, med sin breda kunskap av mopeder att vara behjälplig, men det är inte lätt då köpare verkar ha begränsade kunskaper om mopeder. Kontakten pågick sporadiskt mars/april. Köpare hörde av sig igen mitten av juli då mopeden tydligen fortfarande inte startat och börjat påpeka att mopeden inte är värd köpeskillingen, kollar man blocket är det inget historisk överpris på mopeden.Nu har han lämnat in mopeden, på eget beslut utan att meddela detta till oss, på verkstad och påtalar att elsystemet är dåligt och vill att vi ska betala kostnader eller ha pengar tillbaka som täcker utgifterna.Affären gick till på följande sätt: Köparen provkör bara mopeden och är nöjd. Jag upplyser om att titta på mopeden så dom vet vad de köper, men dom avböjer detta och affär vill göras och köpeskillingen betalas.Lite fakta är att mopedens annons avslutas med "Affär sker efter uppvisning och provkörning", och kvittensen avslutas med "i uppvisat och av köpare provkört och kontrollerat skick".Kan då köpare efter 5 månader åberopa ersättning/reklamation, då han efter upplysning inte undersökte mopeden på plats innan köp?Har han någon rätt mot oss eller ligger hela ansvaret hos köparen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Problemet är huruvida ni som säljare fortfarande kan få svara till felen och få stå för kostnaderna för reparation. Alltså om ni kan hållas ansvarig för fel trots att risken gått över på köparen. Jag utgår från att ni sålt den till en privatperson vilket gör köplagen (köpl) tillämplig (1 § köpl).

Risken för varan

Om köparen bär risken för varan innebär det att hen är skyldig att betala även om varan försämras genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § köpl). Risken går över på köparen när varan avlämnas enligt avtalet (12 § första stycket köpl). I ditt fall så har alltså risken gått över på köparen i samband med att hen hämtade mopeden hos er och tog hand om den (6 § köpl).

Fel i varan

Frågan om varan är felaktig bedöms efter mopedens beskaffenhet i samband med att köparen hämtade den. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § första stycket köpl). Det är som huvudregel köparen som måste bevisa att felet förelåg vid riskövergången (alltså när hen hämtade mopeden).

Köparen får inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen av mopeden eller om köparen utan godtagbar anledning underlåter att undersöka den trots säljarens uppmaning. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid mot tro och heder, till exempel om säljaren kände till felet sedan innan (20 § andra stycket köpl). Det framgår inte vad för typ av elfel det rör sig om men eftersom den startade vid köpet så är min bedömning att köparen inte borde märkt elfelet vid närmre undersökning.

Varan är att anse som felaktig om den avviker från vad köparen har fog att förutsätta (17 § tredje stycket köplagen). Min bedömning är att köparen har fog att förutsätta att mopeden startar. Det kan därför argumenteras för att mopeden är felaktig vid köpetillfället.

Något som också är värt att nämna är om mopeden sålts i befintligt skick. Begagnade varor säljs ofta med denna friskrivning och varan är då endast felaktig om säljaren lämnat uppgifter som inte visar sig stämma, att säljaren haft vetskap om felet, men inte upplyst dig om det eller om varan är i väsentligt sämre skick än vad du med hänsyn till pris och andra omständigheter haft fog att förutsätta (19 § köpl).

Köparen måste reklamera inom skälig tid efter att hen märkt av felet och har rätt att reklamera i två år från det att hen mottog varan (32 § köpl). Min bedömning är att köparen gjort en reklamation i samband med att hen hörde av sig dagen efter köpet och meddelade att den var felaktig och inte startade. För att köparen ska kunna kräva att ni avhjälper felet (t.ex. betalar reparationen) så måste köparen göra en särskild reklamation om just detta. Detta ska också göras inom skälig tid (35 § köpl). Om köparen kommer med dessa krav fem månader efter köpet är min bedömning att det inte skett inom skälig tid.

Påföljder vid fel i varan

Om mopeden är felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på hens sida så har hen rätt att göra påföljder gällande. Det kan röra sig om avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § köpl). Säljaren har alltså ett ansvar och du som köpare har rätt att kräva avhjälpande, det ska ske utan kostnad för dig som köpare vilket innebär att säljaren står för reparationskostnader och till exempel transportkostnader från och till dig som köpare (34 § köpl).

Sammanfattning

Köparen måste visa att felet fanns vid riskövergången och även om hen lyckas med detta så är min bedömning att hen inte lämnat särskild reklamation inom skälig tid efter köpet. Detta gör alltså att ni inte har någon skyldighet att betala några kostnader för mopeden.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1089)
2019-12-12 Kan jag åberopa dolt fel om jag köpt en lägenhet som visar sig ha mögel?
2019-12-08 Fingerat fel i såld lägenhet?
2019-12-06 Är säljaren skyldig att betala fel på en bil som visas efter köpet?
2019-12-05 Måste jag betala reparationskostnader när jag sålt en bil?

Alla besvarade frågor (75564)