Kan köparen kräva tillbaka pengar vid köp av begagnade leksaker?

2020-12-16 i Köplagen
FRÅGA
Hej.Jag sålde en leksak via facebookmarknaden. Leksaken användes men den fungerade perfekt. När köparen fick den sa han att den inte fungerade 100% och att den hade repor. Han rapporterade sedan att den hade skadats under transporten. Nu vill hana tillbaka dina pengar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det du skickat till oss som att du undrar över om personen du sålt leksaken till kan ha en rätt att få tillbaka sina pengar. För att svara på frågan kommer jag använda mig av köplagen (förkortas KöpL). Jag utgår från att ni båda agerat i egenskap av privatpersoner, därför är köplagen tillämplig och inte konsumentköplagen som annars gäller mellan en privatperson och t.ex. ett företag (1 § KöpL).

Har köparen rätt att få sina pengar tillbaka?

Svaret på frågan om personen har rätt att få tillbaka sina pengar beror på om det föreligger fel i varan, dvs. fel på leksaken. Leksaken har sålts begagnad och varor som säljs begagnade anses säljas i befintligt skick eller med annat liknande förbehåll. Detta innebär att varan säljs med sina eventuella brister, t.ex. repor och slitage. En vara som sålts i befintligt skick kan dock ändå anses felaktig om den avviker från det du som säljare informerat om i samband med köpet eller potentiellt underlåtit att informera om (19 § första stycket, första och andra punkten KöpL).

Som jag tolkar det du skrivit så har du sagt att leksaken fungerar perfekt, vilket inte är något problem om det är sant. Har du kanske underlåtit att informera om reporna som köparen påtalar kan det innebära fel i varan, dvs. leksaken. Det som kan ske om fel föreligger är att köparen får kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag, alternativt häva köpet och på så sätt få sina pengar tillbaka samtidigt som du får tillbaka leksaken (30 § KöpL). Föreligger fel har alltså köparen en möjlighet att kräva tillbaka pengarna.

Det är inte möjligt för mig att ge ett klart svar på om leksaken kan anses vara felaktig eller inte men har du informerat om bristerna som finns och inte heller hållit undan information eller ljugit bör inte fel i leksaken föreligga.

Om leksaken skadats under transporten

Du skriver att köparen rapporterat att leksaken skadats under transporten. Vem som står risken under transporten beror på om varan fraktas utanför orten där du som säljare bor eller utanför.

Om du fraktat varan till köparen utanför orten där du bor är det köparen som står risken från det att du som säljare överlämnat varan, dvs. leksaken, till transportören (7 § första stycket KöpL). Köparen får då stå för t.ex. de repor som kan ha kommit under transporten. Fraktas leksaken bara inom orten är det istället du som säljare som står risken (7 § andra stycket KöpL).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,
Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1337)
2021-04-18 Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?

Alla besvarade frågor (91353)