Kan köparen ångra bilköpet även om han undersökt bilen innan köpet?

2019-06-22 i Köplagen
FRÅGA
Sålde en bil på blocket. Köparen skriver att hen köper den osett men provkör och går igenom bilen. Vid provkörning börjar en varningslampa att lysa och jag som säljare väljer att dra av 5000:- på priset för lagning. Kan inte mycket om bilar så har använt verkastan så fort problem uppstått med mina fordon. Senast jag körde bilen så hade den precis varit hos verkstaden för byte av kamrem och inga sådana diagnoser visades. Dagen efter hör köparen av sig och motorn läker olja och turbon är trasig. Nu vill köparen att jag som säljare ska ta tillbaka bilen och ge pengarna tillbaka. Hen skriver om en ångervecka vid köp av bil? Hittar inget sådant fast jag letat över hela internet. Inget kontrakt skrivet om ångerrätt eller liknande. Vem har rätt i denna fråga?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Köplagen är tillämplig på din fråga, under förutsättning att köpet skedde mellan er som privatpersoner.

Fel på den sålda varan
En vara ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Har inget annat avtalats ska varan
vara ägnad för de ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 §). Kan inte bilen användas för dess ändamål (att köra med), kan det alltså röra sig om ett fel.

Köparens undersökningsplikt
Köparen får emellertid inte åberopa fel som denne måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen undersökt bilen innan köpet, får denne inte åberopa fel som denne borde ha märkt vid undersökningen (20 §).

Då varningslampan började lysa under köparens provkörning borde hen gjort ytterligare undersökningar för att säkerställa att bilen stämde överens med dennes förväntningar. När varningslampan började lysa är hen nämligen införstådd med att bilen är behäftad med något/några fel. Enligt min mening har köparen därför känt till felen vid köpet och därför borde inte köparen kunna åberopa felen. Köparen har därför ingen rätt att häva köpet (37 §). Det finns inte heller någon lagstadgad "ångervecka" vid köp mellan privatpersoner.

Enligt min mening kan det dock ha betydelse vilken varningslampa som började lysa och om lampan gick att hänföra till motorns oljeläckage och trasiga turbo.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81800)