Kan köpare häva avtal på grund av fel köparen känt till?

2015-11-30 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag har sålt en skoltavla , det var ett tydligt foto på den och en litet hörn var borta. köparen betalade och jag sände denna . Nu har hon ångrat sig och vill skicka tillbaka den och få pengarna tillbaka pga hörnet. och min fråga är vart går köparens ansvar när det är synligt fel på varan innan köpet?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Jag tolkar omständigheterna du nämner som att du har sålt tavlan i egenskap av privatperson. Det leder till att köplagen blir tillämplig som du kan hitta här.

Eftersom köparen hävdar att det är fel på tavlan är frågan om köparen har rätt att kräva någon köprättslig påföljd. En sådan påföljd är exempelvis att häva köpet, något som köparen i ditt fall verkar vilja göra.

Enligt 20 § 1 stycket köplagen kan inte en köpare åberopa ett fel som den måste antas ha känt till vid avtalets uppkomst, det vill säga den tidpunkt när ni kom överens om den sålda tavla. Eftersom du nämner att fotot som köparen tagit del av var tydligt utgår jag från att man även tydligt kunde se att hörnet var skadat. Det leder mig till slutsatsen att eftersom köparen måste antas ha haft kännedom om tavlans skick vid avtalets inledande har köparen ingen rätt att kräva en köprättslig påföljd.

Slutsats: Köparen ansvarar för fel som den måste antas ha känt till vid köpet och kan därmed inte i ditt fall häva köpet.

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81824)