Kan köpare åberopa väsentligt sämre skick?

2020-05-25 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag har sålt min bil till en privatperson. Det är alltså en transaktion mellan två privatpersoner.Dagen efter köpet går bilen sönder. Nu åberopar köparen: att bilen är i väsentligt sämre skick än köparen kunnat förutsätta.Totalbelopp: 37000 kr (inkl vinterdäck)Mätarställning: 213124Reparation ca 18 000 krÅrsmodell: 2007Det är en gasbil och två delar har redan reparerats, nu har en tredje del gått sönder. På kvittot står det att bilen säljs i befintligt skick.Kan köparen åberopa att bilen är i väsentligt sämre skick än köparen kunnat förutsätta?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Din fråga rör en försäljning av en bil mellan två privatpersoner och därför blir Köplagen (KöpL) tillämplig. Vidare av din fråga förstår jag att köparen nu vänt sig till dig och vill hålla dig ansvarig för det fel som uppstått med bilen dagen efter försäljningen. Du nämner också i din fråga att bilen har sålts i s.k. befintligt skick. Jag kommer gå igenom de regler utifrån KöpL som blir tillämpliga i ett fall som detta.

Jag vill börja med att uppmärksamma dig om att Köplagen har en s.k. dispositiv lag som innebär att dess bestämmelser kan avtalas bort, se 3 § KöpL. I din fråga har jag inte fått någon information om något avtal, men om ett sådant finns er emellan kan detta gälla framför KöpL.

Varan ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Om varan avviker från en eller flera av dessa kriterier eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta är varan att anse som felaktig – se 17 § 1 och 3 st. KöpL.

När det kommer till s.k. befintligt skick så behandlas detta i 19 § KöpL. En vara som sålts i befintligt skick kan trots allt ändå vara felaktig. Enligt 19 § KöpL så anges det att en vara som sålts i befintligt skick eller med ett liknande förbehåll ska anses som felaktig, om
1.Varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas inverkat på köpet,
2.Säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller
3.Varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta.

Detta innebär således att säljaren kan bli ansvarig för fel trots att en vara har sålts i befintligt skick.

Det finns dock vissa saker som kan hindra köparen från att åberopa vissa fel. Köparen får inte åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet. Om köparen före köpet har undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljaren uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad som han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder – detta enligt 20 § 1 och 2 st. KöpL.

När det kommer till den avgörande tidpunkten för bedömningen av om fel föreligger får vi se till 21 § KöpL. Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare.

Utifrån det som nu har redovisats utifrån vad som sägs i KöpL så går det konstatera att köparen har möjlighet till att åberopa väsentligt sämre skick än köparen kunnat ana. Det finns dock vissa omständigheter som kan hindra köparen från att åberopa vissa fel, det rör sig t.ex. om köparen antas ha känt till vid köpet, eller om köparen före köpet har undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning om att undersöka den.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om det skulle vara något annat, eller mer om denna situation, så är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Oliver Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88319)