Kan köp av kolonistuga på ofri grund återgå inom 30 dagar eftersom det är fråga om lös egendom?

2018-10-31 i Köplagen
FRÅGA
Kolonistuga på ofri grund anses som lös egendom kan jag då låta köpet gå tillbaka inom 30 dagar Orolig
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att en byggnad på ofri grund utgör lös egendom istället för fast egendom, som andra byggnader normalt sett är. Eftersom det rör sig om ett köp av lös egendom så är Köplagen (KöpL) tillämplig lag (1 § KöpL).

Har du ångerrätt enligt KöpL?
KöpL ger inte uttryck för någon ångerrätt och det finns alltså ingen lagstadgad rätt att ångra köpet, dvs. låta det gå tillbaka, inom 30 dagar. Skulle anledningen till att köpet ska gå tillbaka vara att det är fråga om något fel på kolonistugan som har upptäckts, så kan det eventuellt finnas möjlighet att häva köpet och få det att gå tillbaka på så vis.

Även om själva köpeavtalet av stugan regleras av KöpL så tillämpas reglerna för fast egendom i 4 kap. Jordabalken (JB) just vad gäller fel (1 § 4 st. KöpL). Om kolonistugan inte stämmer överens med vad som avtalats eller avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta så är det fråga om ett fel. Detta fel kan åberopas och eventuellt leda till hävning, så länge felet i fråga inte borde ha märkts vid undersökningen av stugan och det dessutom rör sig om ett fel av väsentlig betydelse (4 kap. 12 och 19 §§ JB).

Sammanfattningsvis
Det finns ingen lagstadgad rätt att ångra köpet och låta det gå tillbaka inom 30 dagar. Skulle anledningen till att köparen vill ångra köpet vara att det är något fel på kolonistugan så kan detta vara möjligt genom att köpet hävs. Ett annat tips, om det inte skulle vara fråga om något fel, är helt enkelt att ta kontakt med motparten och försöka komma överens om att låta köpet återgå.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (953)
2019-04-25 Har ägt en bostadsrätt i 9 år, som jag precis sålt. Köparen har nu gjort gällande fel i varan och kräver både ersättning för avhjälpande och prisavdrag. Vem ska ansvara för felet och vad kan köparen kräva?
2019-04-25 Köpekontrakt bil
2019-04-22 Kan en säljare ta tillbaka ett köpeobjekt om jag fått den i min besittning?
2019-04-21 Handpenning och avbrutet köp

Alla besvarade frågor (68195)